รับทำเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้

Website for Business Starup
Website Startup

- โดเมน .com, .net, .org 1 ปี
- Hosting 2GB 1 ปี
- ออกแบบเว็บไซต์
- จัดวางเนื้อหาเว็บไซต์ 5 หน้า
- ติดตั้งสถิติเว็บไซต์
- ระบบเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลเว็บไซต์
- ติดตั้ง Plugin Social Media
- สมัคร Facebook Page
- ออกแบบ Cover Page, Picture Profile Page
- ภาพประกอบเว็บไซต์เป็นภาพนิ่ง จำนวน 5-10 ภาพ
- เพิ่มข้อมูล 10-20 รายการ(ข้อมูลสินค้า, ข้อมูลประชาสัมพันธ์)
- ระยะเวลาทำงาน 15-30 วัน

ราคาเพียง 25,000 บาท

Website for Business E-commerce
Website e- commerce

- โดเมน .com, .net, .org 1 ปี
- Hosting 5GB 1 ปี
- ออกแบบเว็บไซต์
- จัดวางเนื้อหาเว็บไซต์ 20 หน้า
- ติดตั้งสถิติเว็บไซต์
- ระบบเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลเว็บไซต์
- ติดตั้ง Plugin Social Media
- สมัคร Facebook Page
- ออกแบบ Cover Page, Picture Profile Page
- ภาพประกอบเว็บไซต์เป็นภาพนิ่ง จำนวน 5-10 ภาพ
- เพิ่มข้อมูล 10-20 รายการ(ข้อมูลสินค้า, ข้อมูลประชาสัมพันธ์)
- ระยะเวลาทำงาน 15-30 วัน
- สถิติเว็บไซต์
- Google Map
- Facebook Plugin
- E-commerce
- Payment Gateway
- Member Management

ราคาเพียง 50,000 บาท

Maintenance Website
Maintenance

- Website 3 เดือน 15,000 บาท
- Website 6 เดือน 30,000 บาท
- Website 12 เดือน 55,000 บาท
- Software 3 เดือน
- Software 6 เดือน
- Software 12 เดือน
- Hardware 3 เดือน จำนวนเครื่องไม่เกิน 2 เครื่อง 15,000 บาท
- Hardware 6 เดือน จำนวนเครื่องไม่เกิน 2 เครื่อง 30,000 บาท
- Hardware 12 เดือน จำนวนเครื่องไม่เกิน 2 เครื่อง 55,000 บาท
(กรณีมากกว่า 2 เครื่องคิดเพิ่มเครื่องละ 500 บาท )

ราคาเริ่มต้นที่เดือนละ 5,000 บาท