ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้ระบบการบริหารการค้าสินค้าที่ใช้ได้สองทาง

(Trade Management System of Dual-Use Items : TMD)

1. สินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-Use Items : DUI) คือสินค้าประเภทใดสินค้าที่มีการซื้อขายทั่วไป แต่สามารถนำไปใช้ออกแบบ/พัฒนา/ผลิต/ใช้/ดัดแปลงเป็นอาวุธที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งก่อสร้าง และสภาพแวดล้อมในวงกว้าง ได้แก่ อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธรังสี อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ เป็นต้น หรือที่เรียกว่า อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction :WMD)  

2. ตัวอย่างของสินค้าที่ใช้ได้สองทางที่สามารถพบเห็นโดยทั่วไป มีอะไรบ้าง
2.1 เส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ เป็นวัสดุที่ใช้ในการผลิตไม้เทนนิส ไม้กอล์ฟ และอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นชิ้นส่วนขีปนาวุธได้
2.2 เชื้อไวรัส สามารถใช้ผลิตเป็นเซรุ่มได้ แต่ก็สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นอาวุธชีวภาพ ซึ่งจะทำลายระบบทางเดินหายใจและระบบประสาท
2.3 สารโปแตสเซียมไซยาไนด์ สามารถใช้ทำความสะอาดโลหะหรือสกัดสินแร่ แต่ก็สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นอาวุธเคมี ซึ่งจะทำลายหลอดลมและเป็นพิษต่อประสาทส่วนกลาง
2.4 เครื่องหมักเชื้อ  สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การผลิตไวน์และเบียร์ และใช้ในการผลิตยาและวัคซีน ขณะเดียวกันก็สามารถใช้ในการผลิตเชื้อโรคและสารพิษได้
2.5 เครื่องวัดความเร่ง ใช้ในการควบคุมถุงลมนิรภัยของรถยนต์หรือใช้ตรวจจับความแรงของแผ่นดินไหว แต่ก็สามารถนำไปใช้ในด้านขีปนาวุธได้
2.6 มาราจิ้งสตีล (Maraging Steel) ใช้ในการผลิตโครงจักรยานและหน้าไม้กอล์ฟ แต่ก็สามารถนำไปใช้เสริมสมรรถนะยูเรเนียมได้

3. ระบบการบริหารการค้าสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Trade Management System of Dual-Use Items: TMD) คืออะไร และทำไมจึงต้องมี
เนื่องจากตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1540 ว่าด้วยการไม่แพร่ขยาย WMD กำหนดให้ประเทศสมาชิก รวมทั้งไทย มีระบบควบคุมการส่งออก  ผ่านแดน  ถ่ายลำ  การนำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไปของสินค้าที่ใช้ได้สองทางและการควบคุมนายหน้า ในการป้องกันความเสี่ยงไม่ให้ผู้ใช้ปลายทางนำสินค้าดังกล่าวไปผลิตอาวุธ WMD ได้ ดังนั้นระบบ TMD จึงเป็นมาตรการทางการค้าในการป้องกันการแพร่ขยายอาวุธ WMD ในขณะเดียวกันระบบ TMD ยังเป็นมาตรการทางการค้าเชิงรุกที่นอกจากจะสามารถช่วยป้องกันการลักลอบใช้ไทยเป็นประเทศนำผ่านสินค้าฯ อย่างผิดกฎหมายซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าฯ ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งยังมีส่วนช่วยดึงดูดการลงทุนการผลิตสินค้าฯ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงเพื่อเป็นฐานการผลิตสินค้าดังกล่าวของภูมิภาคนี้ด้วย

4. กิจกรรมทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบ TMD ของไทย มีอะไรบ้าง
ปัจจุบันกรมฯ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ TMD โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกิจกรรมทางการค้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การส่งออก รวมถึงการนำผ่าน มีความหมายดังต่อไปนี้
4.1 การส่งออก หมายถึง ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร  
4.2 การนำผ่าน หมายถึง ส่งสินค้าจากประเทศใดประเทศหนึ่งผ่านราชอาณาจักรไปประเทศที่สาม ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนถ่ายพาหนะหรือไม่ก็ตาม

 

ที่มาข้อมูล :
กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า กรมการค้าต่างประเทศ
DITP ชี้ช่องการค้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 / www.ditp.go.th

 

 บทความอื่นๆ