ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้ผู้บริโภคกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ นิยมทานลูกอมขนมหวานมากที่สุดในยุโรป

รายงานจากองค์กร Sugar Confectionery Europe ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมาพบว่า ปัจจุบันประชากรในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมทานลูกอมขนมหวานมากที่สุดในทวีปยุโรป นำโดย ฟินแลนด์ เดนมา

ทั้งนี้จากการสอบถามผู้นำเข้าในกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ของสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน ทำให้ได้รับข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มอีกว่า สินค้าลูกอมขนมหวานจากประเทศไทยแม้จะมีส่งออกมาสู่ตลาดนอร์ดิกส์ไม่มากนัก แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่มีอัตราเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ส่วนสินค้าที่ส่งออกจากไทยหลักๆ จะมีลักษณะเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้สำหรับผลิตสินค้ามากกว่า เช่น น้ำตาล

 

แต่หากผู้ส่งออกไทยรายใดที่ต้องการจะส่งออกสินค้าเข้าสู่ตลาดดังกล่าวมากขึ้น สิ่งที่ควรปฏิบัติที่นอกเหนือจากการหาคู่ค้าทางธุรกิจ ก็คือ การไม่ละเลยเรื่องการคิดค้นพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อให้เป็นตัวเลือกใหม่ของผู้บริโภคเนื่องจากตลาดนอร์ดิกส์มีการแข่งขันที่สูง การพัฒนาในจุดนี้จึงจะสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ที่มาข้อมูล :
ข้อมูลจาก สคร. ณ กรุงโคเปนเฮเกน
DITP ชี้ช่องการค้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 / www.ditp.go.th

 

 

 บทความอื่นๆ