ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในเวียดนาม... ช่องทางขยายตลาดสินค้าไทย

นับตั้งแต่รัฐบาลเวียดนามอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจค้าปลีกได้ในปี 2552 บริษัทค้าปลีกต่างชาติทั้งจากสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไทย ต่างทยอยเข้ามาลงทุนในธุรกิจค้าปลีกสมัย

ทั้งนี้ สินค้าไทยที่มีโอกาสขยายตลาดผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในเวียดนาม ได้แก่

 

สินค้าอาหาร อาทิ ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม สิ่งปรุงรสอาหาร (โดยเฉพาะผงปรุงอาหารสำเร็จรูป เช่น เครื่องแกง เครื่องต้มยำ และผงผัด/หมัก/ทอด ซึ่งตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ชอบความสะดวกสบายและมีการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบในแต่ละวันได้เป็นอย่างดี)  อาหารทะเลสดแช่เย็นแช่แข็ง (เช่น กุ้ง ปลา ปลาหมึก และเนื้อปลาหั่นชิ้น)   อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง (ผลไม้ไทยที่ได้รับความนิยมมาก ได้แก่ ทุเรียน ลำไย เงาะ มังคุด และมะม่วง) ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ฯลฯ

 

สินค้าในกลุ่มแฟชั่นเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องประดับ ชาวเวียดนามโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวเริ่มซึมซับวัฒนธรรมต่างชาติและมีความทันสมัยมากขึ้น ส่งผลให้สินค้าแฟชั่นเครื่องแต่งกายเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งนี้ จากผลสำรวจพบว่าชาวเวียดนามจับจ่ายซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเฉลี่ยราว 2 ล้านด่อง (ราว 95 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อคนต่อปี ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อจากความเหมาะสมของราคา รูปแบบที่สวยงามทันสมัย คุณภาพสินค้า และความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งสินค้าในกลุ่มดังกล่าวของไทยได้รับความนิยมมากเป็นลำดับต้นๆ

 

สินค้าในกลุ่มสุขภาพและความงาม เช่น อุปกรณ์กีฬา ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ และเครื่องสำอาง ปัจจุบันชาวเวียดนามหันมาให้ความสำคัญกับความสวยความงามและใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งกระแสการออกกำลังกายกำลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง ทำให้สินค้าในกลุ่มนี้เป็นที่ต้องการของตลาดเวียดนาม โดยชาวเวียดนามที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางมักเลือกซื้อสินค้านำเข้าจากจีน เนื่องจากมีราคาถูก ขณะที่ชาวเวียดนามที่มีรายได้สูงมักเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งมีราคาสูงกว่าสินค้านำเข้าจากจีน ส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าจากไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน ทั้งนี้ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคชาวเวียดนาม จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น เมื่อประกอบกับสินค้าไทยมีแต้มต่อที่เหนือกว่าสินค้าของคู่แข่งในด้านภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาชาวเวียดนาม ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสติดตลาดได้ไม่ยากนักหาก
ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์

 

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
 

 

ที่มาข้อมูล :
DITP ชี้ช่องการค้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 / www.ditp.go.th

 บทความอื่นๆ