ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้อัตราสัดส่วนการใช้แรงงานในลาว ภาคกสิกรรมนำโด่ง

หากจะพูดถึงการลงทุนในเขตประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศที่ให้ความสนใจอย่างล้นหลาม ก็คงหนีไม่พ้นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว เนื่องจากเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มาดูกันว

โดยกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ของ สปป.ลาว ได้มีการกำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนจากภาคกสิกรรม ให้เป็นสัดส่วนแรงงานภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในแต่ละพื้นที่ ทั่วประเทศ รวมไปถึงศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยเช่นกัน ทำให้ สปป.ลาว จะสามารถผลิตแรงงานฝีมือออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเตรียมความพร้อมในเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปลายปีนี้ ต่อไป ซึ่งสัดส่วนของกฎหมายแรงงานของดินแดนลุ่มน้ำโขง สามารถแบ่งได้ ดังต่อไปนี้

- ภาคกสิกรรม ซึ่งเป็นภาคส่วนหลักของประเทศ จะมีอยู่ประมาณร้อยละ 69  ของจำนวนประชากรของประเทศ

- ภาคบริการ จะเป็นส่วนที่ต้องเตรียมความพร้อมไว้ เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค ซึ่งจะมีอยู่ประมาณร้อยละ 23.4 ของจำนวนประชากรของประเทศ

- ภาคอุตสาหกรรม จะเป็นภาคส่วนที่แบ่งออกมาจากทั้งภาคกสิกรรมและภาคบริการ เพื่อเป็นแหล่งการผลิตสินค้าแปรรูปต่างๆ ในอนาคต ซึ่งจะให้มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 6.7 ของจำนวนประชากรของประเทศ

 

ที่มา - www.fti.or.th/

เรียบเรียงโดย - www.ชี้ช่องรวย.com

 บทความอื่นๆ