ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้สสว. จัดประชุม 10 ประเทศ ร่วมทำยุทธศาสตร์พัฒนา SME อาเซียน

สสว. เป็นประธานจัดประชุมคณะทำงานอาเซียนด้าน SMEs ครั้งที่ 36 มุ่งระดมความคิดจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนา SMEs ใน 10 ปีข้างหน้า (2016-2025) รวมถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริม SME อาเซีย

ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า จากการที่ ประเทศไทย โดย สสว.ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นประธานและจัดการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้าน SME ครั้งที่ 36 หรือ The 36th ASEAN Small and Medium Enterprises Agencies Working Group (36TH ASEAN SMEWG) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2558 นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกำหนดแนวทางการพัฒนา SME ของไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน

 

โดยการประชุมครั้งนี้ มีประเทศในอาเซียนเข้าร่วมทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม สปป.ลาว พม่า และกัมพูชา รวมถึงกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น และองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development-USAID)


โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการหารือเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา SMEอาเซียน ปี 2559-2568 “ASEAN Strategic Action Plan for SME Development (2016-2025) or Post 2015 SAP SMED” รวมถึงการให้ความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ร่วมกัน

 

“การประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา SMEs อาเซียน ในอีก 10 ปีข้างหน้า (ปี 2559-2568) ที่จะใช้ร่วมกันโดยแบ่งออกเป็น 5 มิติ คือ

1. มิติด้านการส่งเสริมการผลิต การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2. มิติด้านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน
3. มิติด้านการสนับสนุนการเข้าสู่ตลาด และการเป็นสากล
4. มิติด้านนโยบายการส่งเสริม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. มิติด้านการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 

โดยประเทศไทยจะเป็นประเทศหลัก (Country Champion) ในมิติที่ 1 และ 3 รวมถึงการเสนอความคืบหน้าในการจัดทำเว็บไซต์รวบรวมบริการสำหรับผู้ประกอบการ SME ในอาเซียน (ASEAN SME Service Center Website)” ภายใต้การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้าน SMEs ครั้งที่ 36 นอกจากจะมุ่งเน้นหารือเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา SME อาเซียน ปี 2559-2568 ยังมีการประชุมที่เกี่ยวเนื่องในหลายมิติ ได้แก่ การประชุมสภาที่ปรึกษา SME อาเซียน โดยเป็นการประชุมร่วมกับภาครัฐและเอกชนในอาเซียน เพื่อกำหนดนโยบายให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs
 

การประชุมครั้งนี้ภาคเอกชนของไทยจะได้เสนอแนวทางในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับอาเซียน ใน 4 ประเด็น คือ 1.การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 2.การส่งเสริมการค้าชายแดน 3.การจัดงาน ASEAN SME Expo และ 4.การสนับสนุนให้ไทยเป็น Digital Service Hub การประชุมร่วมคณะทำงานอาเซียนด้าน SME กับ SME Agency of Japan ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการของคณะทำงานอาเซียนด้าน SME มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริม SME อาเซียนร่วมกัน
 

“สิ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs จะได้ประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้ คือ สามารถนำแผนปฏิบัติการที่จะใช้ตลอดระยะเวลา 10 ปี (ปี 2559-2568) ในการสร้างนวัตกรรมที่ดีพอ และสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับโลก” นางสาววิมลกานต์กล่าว
 

ทั้งนี้ ในปี 2557 ผู้ประกอบการ SME ไทยมีมูลค่าการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีมูลค่าการส่งออก คิดเป็นมูลค่า 1.92 ล้านล้านบาท โดยประเทศที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ส่งออกมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ อินโดนีเซีย และ สปป.ลาว โดยสินค้าส่งออกสำคัญไปภูมิภาคอาเซียน อาทิ พลาสติก เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ เป็นต้น

 

ที่มา : www.sme.go.th/
เรียบเรียงโดย : www.ชี้ช่องรวย.com

 

 บทความอื่นๆ

เอ.พี.ฟาร์ม่า

แบงค์กรุงเทพ เตรียมเปิดสาขาใหม่ ในพม่าแล้ว พร้อมให้บริการแบบครบวงจร

บสย. บุกเมืองชล!! จัดสัมมนาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME พร้อมร่วมเสวนาเรื่องสินเชื่อ

Smart SME EXPO 2015 พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป รวมสุดยอดโอกาส SME

กระแสการปั่นจักรยาน สร้างผลดีต่อตลาดสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้านักปั่นในอิตาลี

คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว (Quit Your Job, Follow Your Dream)

กสิกรไทย จับมือ หอการค้าโอซาก้า พร้อมหนุนธุรกิจ SME ไทย-ญี่ปุ่น

The Smart Chef Challenge 2015 ค้นหาสุดยอดเชฟอาหารไทย 4 ภาค เวทีสำหรับคนชอบแสดงฝีมือปลายจวัก

หอการค้าไทย บุกเมืองจันทบูร จัดสัมมนา SMEs...วิธีทำเงิน ครั้งที่ 15

วิเคราะห์การขนส่ง ลดต้นทุน ขยายผลกำไร