ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้ช่องทางการส่งออกสินค้า เครื่องหนังไทยในสาธารณรัฐเช็ก

แม้สาธารณรัฐเช็ก จะเป็นประเทศที่มีประชากรเพียง 10.52 ล้านคน รวมถึงประชากรส่วนใหญ่ยังมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับรายได้ของชาวยุโรปตะวันตก แต่กลับกันหากกล่าวถึงสถานการณ์ตลาดสินค้าเครื่องห

สำหรับสถานการณ์ตลาดส่งออกสินค้าเครื่องหนังไทยไปสาธารณรัฐเช็ก แม้จะมีไม่มากเมื่อเทียบกับคู่แข่งในโซนยุโรป แต่หากมองถึงเรื่องช่องทางและโอกาสในการส่งออก ก็พบว่ามีด้วยกันหลายวิธี เช่น การหาคู่ค้าเสนอขายสินค้าเครื่องหนังผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ในลักษณะของสินค้าที่มีการนำหนังไปใช้เป็นส่วนประกอบ ซึ่งไม่ควรยึดติดอยู่กับอุตสาหกรรมแฟชั่นเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ ควรมีการติดต่อขอคำปรึกษาจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงปราก ในเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในสาธารณรัฐเช็กเพิ่มขึ้น โปรโมทให้ผู้นำเข้ารู้ว่าไทย คือแหล่งผลิตสินค้าเครื่องหนังที่มีคุณภาพ และมีอุตสาหกรรมการรับจ้างผลิตหนังฟอกที่ดีที่สุดรายหนึ่งของโลก เพื่อสร้างยอดส่งออกทั้งในด้านสินค้าสำเร็จรูปและตลาดรับผลิต


ที่มาข้อมูล :
ข้อมูลจาก สคร. ณ กรุงปราก
DITP ชี้ช่องการค้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 / www.ditp.go.th

 บทความอื่นๆ