ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้โครงการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตร E-Learning พฤษภาคม 2558

สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ

ฝึกอบรม สัมมนา-เสวนา ส่วนกลาง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter รุ่นที่ 15
วันที่ 23 เมษายน - 24 กรกฎาคม 2558
สถานที่ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ : เครื่องมือยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยในยุคโลกร้อน”
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
สถานที่ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ

 

โครงการฝึกอบรม เรื่อง “ทักษะเจรจาการค้า”
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
สถานที่ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ

 

ฝึกอบรม สัมมนา-เสวนา ภูมิภาค
โครงการสร้าง SMEs สู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้าทูโกล) ประจำปี 2558
กุมภาพันธ์ 2558 –  กันยายน 2558
สถานที่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

 

หลักสูตร E-Learning
การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อการส่งออก
วันที่ 15 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2558
สถานที่ E-Learning

 

ที่มาข้อมูล : DITP ชี้ช่องการค้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 / www.ditp.go.th

 บทความอื่นๆ