ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้พัชระ สมะลาภา K SME ช่วยเต็มที่ ปล่อยสินเชื่อพอดีตัว!!

ในการประกอบธุรกิจนั้น ต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในตลาด เทคโนโลยี และอื่นๆ นั้น ในฐานะของผู้ทำธุรกิจก็จำต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเรียนรู้และทำค

อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ คือ การสร้าง “วินัยการเงิน” เพื่อเป็นใบเบิกทางสู่การเข้าถึงแหล่งเงินทุน คือสิ่งจำเป็นต่อการเริ่มต้นธุรกิจหรือการขยายตัวให้กิจการมีขนาดใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงแหล่งเงินทุนยังคงเป็นปัญหาแก่ผู้ประกอบการ ไม่ว่ายุคสมัยไหน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SME แต่ถ้าหากมีการทำความเข้าใจในตัวธุรกิจให้ดีก่อน ทราบถึงรายรับ และรายจ่าย การวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยาก

 

แม้ว่าโดยภาพรวมการทำธุรกิจยังคงยากอยู่พอสมควร แต่ในทัศนะของ “พัชระ สมะลาภา” รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กลับมองว่ายังมีโอกาสของธุรกิจรายเล็ก ดูจากที่รัฐบาลปล่อยเงินกระตุ้นออกมาผ่านการลงทุน เงินเหล่านี้จะเข้าถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ก่อน ถึงจะวนกลับเข้ามาสู่รายเล็ก ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่จะอยู่ในหมวดหมู่สินค้าอุปโภคบริโภค ซื้อมาขายไป ซึ่งหากธุรกิจรายใหญ่มีการลงทุนเพิ่ม มีการจำหน่ายดีขึ้น ส่งออกดีขึ้น จึงจะส่งผลดีให้กับธุรกิจรายเล็กที่จะมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

 

พัชระบอกว่า ที่ผ่านมาบทบาทหน้าที่ของธนาคารกสิกรไทยในการสนับสนุน SME สิ่งแรก คือ การให้คำปรึกษาในเรื่องที่เหมาะแก่ผู้ประกอบการเพื่อนำข้อมูลความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ หรืออาจจะเป็นแนวทางการเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุน

 

นอกเหนือจากนี้ก็จะมีการ “จับคู่ธุรกิจ” เพราะโดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ SME ไม่ค่อยมีโอกาสพบคู่ค้าที่หลากหลายมากนัก ดังนั้นส่วนนี้จึงถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการเพิ่มช่องทางจำหน่าย หรือแม้กระทั่งรู้จักซัพพลายเออร์ เพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันที่กำลังดำเนินการเน้นไปที่ภาคการเกษตร มันสำปะหลัง ผลการดำเนินงานจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งผลให้มีตัวเลขการส่งออกที่เพิ่มขึ้น

 

“K SME ของกสิกรไทยจะไม่เน้นการปล่อยกู้แต่เพียงอย่างเดียว เพราะในบางครั้งลูกค้าบางรายอาจจะไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ ซึ่งนั่นหมายถึงการสร้างภาระให้กับตัวผู้ประกอบการเอง” พัชระบอกเหตุผลที่ดูเหมือนใจดำกับการปล่อยสินเชื่อกลุ่ม SME

 

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME พัชระ ย้ำเลยว่า ตัวผู้ประกอบการเองจะต้องเตรียมความพร้อมก่อน ซึ่งการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นั้น อย่างน้อยจะต้องทราบถึงรายได้ มีหลักประกันอะไร และสำคัญมากที่สุดมีการเดินบัญชีอย่างต่อเนื่อง เหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานหรือใบเบิกทางของเงินทุน แต่โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการใหม่ หรือรายเล็กยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้เท่าไหร่นัก

 

ปัญหาหนี้ครัวเรือนของ SME ยังคงเป็น “ปัญหาเดียว” ที่ส่งผลถึงการกู้ยืมเพื่อการทำธุรกิจ ฉะนั้นการแก้ปัญหาควรจะต้องวางแผนรายรับรายจ่ายให้รัดกุมมากขึ้น ปรึกษากับทางธนาคารคำนวณรายรับรายจ่าย เมื่อสามารถจัดระเบียบการเงินได้เป็นที่เรียบร้อย การกู้ยืมเพื่อการดำเนินธุรกิจก็จะง่ายมากขึ้น รวมถึง “หนี้นอกระบบ” ที่เป็นปัญหาหนักแก่ผู้ประกอบการ ทางธนาคารมีแนวทางความช่วยเหลือให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้มากพอที่จะกู้เงินไปใช้หนี้นอกระบบ และสามารถดำเนินธุรกิจเพื่อชำระหนี้กับทางธนาคารได้

 

ธนาคารกสิกรไทยมุ่งเน้นให้ดูแลลูกค้า โดยการเข้าถึงพูดคุยกับลูกค้าอยู่ตลอด ทั้งนี้จะส่งผลถึงการดูแล และเข้าถึงปัญหาต่างๆ ได้ดีมากขึ้น รวมไปถึงการช่วยพัฒนาให้ธุรกิจของผู้ประกอบการโตขึ้นอีกด้วย ภายในปี 2558 ตั้งเป้าของสินเชื่อโตเพิ่มขึ้น 8% พร้อมการพัฒนางานด้านบริการ การบริหารจัดการภายในองค์กร พัฒนาผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ

 บทความอื่นๆ