ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้EXIM BANK สินเชื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษ

EXIM BANK การสนับสนุนทางการเงิน ส่งเสริมจังหวัดตากเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

โดยเริ่มบริการใหม่ อาทิ สินเชื่อ SMEs ค้าชายแดน เป็นวงเงินหมุนเวียนที่ไม่ต้องมีเอกสารประกอบการเบิกกู้ สูงสุด 10 ล้านบาทต่อราย และสินเชื่อเพื่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้กู้สูงสุด 15 ปี

 บทความอื่นๆ