ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้SME Bank ซื้อขายหนี้กับ บสก.

สุพจน์ อาวาส กรรมการผู้จัดการ SME Bank และ สมพร มูลศรีแก้ว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.)

ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑล และสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักร ตามแผนฟื้นฟูกิจการของ SME Bank

 บทความอื่นๆ