ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้nfi นำ SME ไทย บุกตลาดเมียนมาร์

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยจำนวน 20 ราย โดยเฉพาะกลุ่ม SME ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to The Wor

ในช่วงที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในเมียนมาร์มีการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 33-48% เนื่องจากการปรับนโยบายด้านการลงทุนและการเก็บภาษี แต่เดิมมีอัตราภาษีนำเข้าที่สูง โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่อยู่ระหว่างการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่อยู่ในช่วงเริ่มต้น สัดส่วนยอดขายผ่านการค้าปลีกแบบดั้งเดิมยังสูงถึงร้อยละ 90 ทำให้ตลาดยังต้องการสินค้านำเข้าอีกมากตามกำลังซื้อของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

คาดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า เห็นได้จากยอดจำหน่ายอาหารแปรรูปในช่วง 5 ปี (2552-2556) ที่มีอัตราขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ
12 ต่อปี โดยกลุ่มอาหารกระป๋องและอาหารสำหรับทารกเป็นสินค้าที่มีอัตราเติบโตสูงมาก

 บทความอื่นๆ