ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้เว็บไซต์ศูนย์กลางซื้อขายสินค้า SME

SME Bank ประสานสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดตั้งโครงการ Website ในลักษณะ E-Commerce เพื่อให้ SME รายย่อยขายสินค้าแบบ Business to Business (B to B) ผ่านช่อ

สาลินี วังตาล ประธานกรรมการ SME Bank กล่าวว่า เนื่องจาก SME รายย่อยมีข้อจำกัดในเรื่องช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้า ควรช่วยให้มีการขายแบบ Online ได้ เพราะเป็นวิธีที่สะดวก และมีต้นทุนค่าการตลาดต่ำที่สุด โดยในขั้นแรกจะให้ครอบคลุมตลาดในประเทศก่อน และจะต่อยอดไปในตลาด AEC

 

รวมถึงการใช้ Website ในการหาผู้ร่วมลงทุน หรือผู้ซื้อสินค้าในจำนวนไม่มากนักในตลาดเพื่อนบ้าน โดยเว็บไซต์นี้จะรวบรวมทั้ง SME ค้าส่ง ค้าปลีก เข้ามารวมอยู่ในศูนย์เดียวกัน และการที่เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ขายและผู้ซื้อ

 

สำหรับมาตรการสนับสนุน SME ผ่านสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4% ได้ข้อสรุปร่วมกับกระทรวงการคลังแล้ว โดยชดเชยดอกเบี้ยให้ SME 3% จึงต้องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเพื่อตั้งงบประมาณชดเชยดอกเบี้ยต่อไป ซึ่งจะเกิดประโยชน์ช่วยลดภาระให้แก่ผู้ประกอบการตามนโยบายของรัฐบาล

 บทความอื่นๆ