ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้จรรยาบรรณของผู้ขาย มีผลต่อผู้ซื้อคนไทยสูงที่สุด

ชาวไทย 73.9% นิยมชอปปิ้งจากร้านค้าที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมสูงที่สุดในเอเชีย แปซิฟิก

        • คนไทย 67.96% เลือกที่จะจับจ่ายจากร้านค้าที่มีความประพฤติถูกต้องตามจรรยาบรรณ ซึ่งถือเป็นอันดับที่สองในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก รองจากประเทศจีน (68.26%)
       • นักชอปชาวไทยเป็นหนึ่งในนักชอปที่มีความสนใจต่อการซื้อขายอย่างยุติธรรม ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งต่อองค์กรการกุศล มากที่สุดรองจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และจีน
       • 2 ประเด็นทางจรรยาบรรณที่นักชอปในภูมิภาคนี้ให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่ร้านค้ามี และการซื้อขายอย่างยุติธรรมของร้านค้านั้นๆ
       
       มาสเตอร์การ์ดเผย ผู้บริโภคในตลาดที่กำลังพัฒนาทั่วภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก มีความเป็นไปได้สูงที่จะจับจ่ายสินค้าจากร้านค้าที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าในตลาดที่พัฒนาแล้ว โดยรวมแล้วสินค้าที่มีการซื้อขายอย่างยุติธรรมได้รับความสนใจมากที่สุด นอกจากนั้น ผู้บริโภคในตลาดที่กำลังพัฒนายังเลือกที่จะซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ประพฤติถูกต้องตามจรรยาบรรณ และหากผู้บริโภคต้องเลือกที่จะซื้อของจากร้านค้าใดๆ หลักจรรยาบรรณที่ผู้บริโภคคำนึงถึงมากที่สุดคือ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของร้านนั้นๆ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ทั้งหมดอ้างอิงกับการสัมภาษณ์ของบุคคลจำนวน 500 ท่าน โดยมีช่วงอายุระหว่าง 18-64 ปี ในทั้ง 14 ตลาด ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2557
       
       จอร์เจ็ท แทน หัวหน้าฝ่ายการสื่อสาร ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “ตลาดที่กำลังพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความสำนึกต่อความเสื่อมเสียของสิ่งแวดล้อมและความไม่เท่าเทียมเพิ่มมากขึ้น มันจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่าผู้บริโภคในตลาดอย่าง อินโดนีเซีย จีน มาเลเซีย และไทย นั้นคำนึงถึงกระบวนการผลิตและมาตรฐานจรรยาบรรณของร้านค้ามากขึ้นกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว และนี่ถือเป็นการรายงานที่ชัดเจนสำหรับแบรนด์ต่างๆ ที่หวังจะเข้ามาในตลาดที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียว่าจะต้องพิจารณาผลเสียต่อสภาพแวดล้อมที่บริษัทก่อ และวิธีการที่จะบอกเล่าถึงสิ่งดีที่มอบให้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ”
       
       ผลการสำรวจครั้งนี้ยังช่วยสนับสนุน Master Card’s Purchase with Purpose initiatives ซึ่งเป็นโครงการพิเศษของมาสเตอร์การ์ดที่มอบโอกาสให้ผู้ถือบัตรมีส่วนร่วมกับมาสเตอร์การ์ดในการตอบแทนสังคมทุกๆ ครั้งที่ผู้ถือบัตรใช้จ่ายผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ด
       
       โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปช่วยเหลือผู้หญิงและสนับสนุนด้านการศึกษา เพื่อมอบโอกาสให้ผู้ที่ขาดโอกาสได้เรียนรู้ทักษะ ต่อยอดการศึกษา เพิ่มความตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพ และสนับสนุนจุดมุ่งหมายในการปกป้องสิ่งแวดล้อม
       
       ประเด็นสำคัญของผลสำรวจ
       • โดยรวมแล้ว ชาวอินโดนีเซีย (78.7%) จีน (73.8%) มาเลเซีย (73.8%) และไทย (73.6%) เป็นนักชอปที่มักจะพิจารณาสินค้าที่มาจากการซื้อขายอย่างยุติธรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังบริจาคส่วนหนึ่งของรายได้ให้แก่องค์กรการกุศลมากที่สุด
       • จากการสำรวจ นักชอปชาวไทยให้ความสนใจต่อร้านค้าที่ตอบแทนสังคมสูงที่สุด (67.8%)
       • นักชอปในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก มากกว่าครึ่ง (56.6%) มักจะซื้อสินค้าที่ถูกต้องตามจรรยาบรรณ
       • ประเด็นจรรยาบรรณในการเลือกร้านค้าที่สำคัญที่สุดสำหรับนักชอปในภูมิภาคนี้คือ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (46.5%)
       • (29.9%) ญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีผู้บริโภคคำนึงว่าร้านค้ามีความถูกต้องตามจรรยาบรรณน้อยที่สุด (20.9%) เวลาจับจ่ายสินค้า ตามมาด้วยประเทศเกาหลี (28.8%) และฮ่องกง (29.9%)
       ###
       เกี่ยวกับ มาสเตอร์การ์ด
       มาสเตอร์การ์ด (NYSE : MA) www.mastercard.com บริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมและการชำระเงินระดับโลก บริหารจัดการระบบชำระเงินที่รวดเร็วที่สุดในโลก เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้บริโภค สถาบันการเงิน พันธมิตรทางการค้า หน่วยราชการ และภาคธุรกิจกว่า 210 ประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑ์และโซลูชันของมาสเตอร์การ์ดช่วยให้ธุรกรรมเชิงพาณิชย์ทุกประเภท เช่น การจับจ่ายซื้อของ การเดินทางท่องเที่ยว การเปิดธุรกิจ และการบริหารการเงินง่ายดายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมของมาสเตอร์การ์ดสามารถดูได้ที่ทวิตเตอร์ @MasterCardAP และ @MasterCardNews ร่วมพูดคุยกันใน Beyond The Transactions Blog

 

แหล่งข้อมูล : http://www.manager.co.thบทความอื่นๆ