ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้OSEC Clinic ขับเคลื่อนการค้าไทยใน AEC

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดตัวโครงการ One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic 2015 “ขับเคลื่อนกลยุทธ์การค้าอาเซียน รุก-รับ AEC”

ร้อยเอกสุวิพันธุ์ ดิษยมณฑล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ปลายปีนี้ประเทศไทยต้องเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ การเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มความรู้ในด้านขั้นตอน กฎระเบียบใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการไทยพร้อมก้าวสู่ระดับแนวหน้าทั้งในตลาดโลกและตลาดอาเซียน การจัดโครงการดังกล่าวจะเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในรูปแบบของการจัดสัมมนา เน้นฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอน กฎระเบียบ ข้อบังคับใหม่ๆ และข้อควรรู้ในสิทธิประโยชน์ทางการค้า เช่น กฎหมายศุลกากร ใบอนุญาตที่สำคัญจากหน่วยงานราชการและเอกชน ให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าร่วม โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ มีเป้าหมายดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างน้อยปีละ 1,200 ราย ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ onestopservice.ditp.go.th

 

ที่มาข้อมูล : ข้อมูลจาก DITP ชี้ช่องการค้า ประจำเดือนเมษายน 2558 / www.ditp.go.th

 บทความอื่นๆ