ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้DITP ปลุกอัญมณีไทยในเวทีโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟ์สไตล์ต่อยอดโครงการโปรดักท์แชมเปี้ยนระยะ 2 หลังประสบความสำเร็จจากปีที่ผ่านมา หวังกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอ

ในปี 2557 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย มีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ ทำรายได้สูงถึง 10,085 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 302,400 ล้านบาท ปัจจุบันมีผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมนี้ 15,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SME ร้อยละ 90 โดยสินค้าที่มีอัตราการขยายตัว ได้แก่ เพชร พลอย เครื่องประดับเงิน และเครื่องประดับแฟชั่น

สำหรับปี 2558 นี้ กรมฯ จะดำเนินโครงการในระยะที่ 2 โดยยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในประเทศยุโรป และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจาก Carlin International ประเทศฝรั่งเศส มาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยเป็นรายบริษัท เพื่อพัฒนาและผลิตสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการถึง 20 บริษัท ส่วนเทรนด์เครื่องประดับในปี 2560 เน้นชิ้นเล็กๆ แต่ดูหรูหรา

 บทความอื่นๆ