ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้ผู้นำเข้าเครื่องประดับในสหรัฐฯ สนใจนำเข้าสินค้า Silver Jewelry จากประเทศไทยมากขึ้น

สำนักส่งเสริมการค้าระหว่างระหว่างประเทศ ณ นครชิคาโก เข้าพบเพื่อหารือกับบริษัท MBM Company จำกัด ผู้นำเข้าและผู้ผลิตสินค้าเครื่องประดับ Jewelry ซึ่งมีลูกค้าครอบคลุมอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และกล

จากการเข้าพบทำให้ทราบอีกว่า ปัจจุบันบริษัท MBM Company จำกัด กำลังมองหาแหล่งวัตถุดิบและสินค้า Silver Jewelry (เครื่องประดับเงิน) เพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายตัวของยอดขาย
ในอนาคต ที่บริษัทจะนำไปจัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หน้าร้านในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในสหรัฐอเมริกา และเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ต่างๆ ที่บริษัทมีฐานข้อมูลอยู่ ซึ่งในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ถึงร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้จึงมองว่าประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตอัญมณีที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก มีสินค้าที่ได้มาตรฐาน จึงอยากเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยให้มากขึ้น โดยผู้ประกอบการไทยที่สนใจสามารถติดต่อทำการค้าผ่าน Mr. Douglas Patinkin ซึ่งเป็น President ของบริษัท MBM Company จำกัด ได้ที่ Email : dpatinkin@mbmcompany.com

 

ที่มาข้อมูล : ข้อมูลจาก สคร. ณ นครชิคาโก

DITP ชี้ช่องการค้า ประจำเดือนเมษายน 2558 / www.ditp.go.th

 บทความอื่นๆ