ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้แหล่งเงิน...เพื่อเริ่มต้นกิจการ

SME ที่มีธุรกิจอยู่แล้วแต่ต้องการเพิ่มธุรกิจใหม่ หรือ SME ใหม่เอี่ยมที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจที่เป็นของตนเองขึ้นมาเป็นครั้งแรก นอกจากเรื่องของไอเดียธุรกิจที่น่าสนใจ และความสามารถในการตอบสนองความต้องการ

สำหรับการแตกธุรกิจใหม่ออกไปจากเดิม อาจไม่มีปัญหาเรื่องการเงินมากนัก หากตัวธุรกิจเดิมสามารถสร้างกำไรได้และมีเงินเหลือเพียงพอสำหรับการแบ่งมาใช้สร้างธุรกิจใหม่

 

แต่สำหรับธุรกิจเริ่มใหม่จริงๆ การพิจารณาแหล่งเงินสนับสนุนที่เหมาะสมและเพียงพอ เป็นเรื่องที่เจ้าของธุรกิจจะต้องคิดวางแผนในรายละเอียดให้ดี

 

หากจะเรียงลำดับกันแล้ว แหล่งเงินที่จะต้องมาก่อนเพื่อนในการสร้างธุรกิจใหม่ก็คือ เงินส่วนตัวของเจ้าของธุรกิจนั่นเอง!!!

 

การใช้เงินของเจ้าของ ไม่ว่าจะเป็นเงินออม หรือเงินที่สะสมมาจากการงานอาชีพเดิมมาเป็นทุนประเดิมเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ จะมีความสะดวกมากกว่าการที่เจ้าของต้องไปวิ่งหา “เงินของคนอื่น” มาเพื่อสร้างธุรกิจที่จะเป็นของตนเอง

 

อีกวิธีการหนึ่งก็คือ การหา “หุ้นส่วน” ที่จะนำเงินมาร่วมสร้างธุรกิจด้วยกัน แต่ “หุ้นส่วน” ก็จะถือว่ามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตามสัดส่วนของเงินที่จะนำมาลงทุน

 

โดยสรุปแล้ว เงินที่จะนำมาใช้สร้างธุรกิจใหม่ จะมีที่มาได้แตกต่างกันซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสัดส่วนความเป็นเจ้าของธุรกิจและภาระผูกพันในระหว่างการสร้างและการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต หากใช้เงินของเจ้าของทั้งหมด เจ้าของก็จะคงสภาพเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ผู้เดียว 100%

 

หากหาหุ้นส่วนเพื่อออกเงินร่วมกัน ความเป็นเจ้าของของธุรกิจก็จะแบ่งออกไปตามสัดส่วนของเงินของแต่ละหุ้นส่วน หรือสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย หรือเป็นอย่างอื่นไปตามข้อตกลงหรือสัญญาที่ทำไว้ร่วมกัน เช่น หากหุ้นส่วนบางรายนำสินทรัพย์อื่น เช่น ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร หรือแม้กระทั่งประสบการณ์ มาร่วมเป็นหุ้นส่วน ก็จะต้องมีการตีราคาสินทรัพย์นั้นๆ ออกมาเป็นตัวเงินก่อน แล้วจึงค่อยกำหนดสัดส่วนความเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งกันและกัน

 

หากไปกู้หรือยืมเงินของผู้อื่นมาใช้ในการสร้างธุรกิจ เจ้าของเงินจะมีสภาพเป็น “เจ้าหนี้” ของธุรกิจ โดยไม่มีส่วนในการเป็น “เจ้าของ” ในธุรกิจ แต่ธุรกิจจะต้องมีภาระผูกพัน คือ การหาเงินมาคืนในภายหลัง และการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตามเงื่อนไขและสัญญากู้ที่ทำต่อกันไว้

 

ในขณะที่ “เงินกู้” จะต้องมีการคืนให้เจ้าหนี้ในภายหลัง เงินที่เจ้าของหรือหุ้นส่วนนำมาเป็นเงินทุนในการสร้างธุรกิจใหม่ จะเก็บไว้ในธุรกิจตลอดไปโดยไม่มีการคืนกลับไปให้เจ้าของหรือหุ้นส่วน เมื่อธุรกิจสามารถสร้าง “กำไร” ขึ้นมาได้ ผลกำไรก็จะเก็บสะสมไว้เข้ากับส่วนเงินทุนเดิม ซึ่งจะถือว่าเป็นเงินใน “ส่วนของเจ้าของ” ที่สามารถจ่ายคืนกลับไปให้กับเจ้าของธุรกิจในรูปแบบที่เรียกว่า การจ่าย “เงินปันผล”

 

ยกตัวอย่างเช่น หากเจ้าของนำเงินจำนวน 1 ล้านบาท มาลงทุนสร้างธุรกิจใหม่ เมื่อธุรกิจเดินไปได้ใน 1 ปีแรก สามารถทำกำไรได้ 1 แสนบาท ก็แสดงว่า เงินที่เป็นส่วนของเจ้าของเริ่มแรก 1 ล้านบาท จะกลายมาเป็นส่วนของเจ้าของเพิ่มเป็น 1.1 ล้านบาท เป็นต้น

 

ถือได้ว่าธุรกิจเป็นตัวสร้างความมั่งคั่งให้กับเจ้าของเพิ่มขึ้น 10% ต่อปี หากธุรกิจใหม่ ไม่ประสบความสำเร็จ เกิดผลขาดทุนขึ้นมา เงินส่วนของเจ้าของที่นำมาลงทุนก็จะหดหายไปจากผลการขาดทุนของธุรกิจ

 

เจ้าของธุรกิจจึงต้องเป็นผู้รับภาระ “ความเสี่ยง” ในการที่ธุรกิจจะเกิดการขาดทุนหรือได้กำไรไปเต็มๆ ในขณะที่ “เจ้าหนี้” จะไม่ต้องมารับรู้หรือรับภาระความเสี่ยงของธุรกิจ เมื่อถึงเวลาครบกำหนดชำระหนี้ เจ้าหนี้ก็หวังว่าจะได้รับคืนเงินต้นที่ให้กู้ไป ไม่สนใจว่าธุรกิจที่กู้เงินไปทำนั้นจะได้กำไรหรือขาดทุนหรือไม่

 

จะเห็นได้ว่า การเลือกแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ลงทุนสร้างธุรกิจใหม่นั้น มีปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เจ้าของความคิดธุรกิจใหม่จะต้องพิจารณาดูให้รอบคอบตามที่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้น เช่น จะยอมเสียสละความเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งให้กับหุ้นส่วนที่จะนำเงินหรือสินทรัพย์อื่นมาร่วมทุนกันหรือไม่ หรือจะยอมรับภาระเสียดอกเบี้ยและคืนเงินต้นที่ต้องไปกู้ยืมเงินผู้อื่นมา โดยหวังว่าธุรกิจจะทำกำไรได้ในภายหลังเพียงพอต่อการนำไปชำระค่าดอกเบี้ยและคืนเงินต้นที่นำมาใช้ไปก่อนหน้านี้แล้ว

 

โดยเฉพาะเรื่องของ “ความเสี่ยง” ที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ซึ่งบางครั้งอาจคาดเดาได้ยากเช่นกันสำหรับธุรกิจที่เพิ่งจะเริ่มต้นใหม่โดยที่เจ้าของธุรกิจอาจยังมีประสบการณ์และความรู้ในธุรกิจนั้นๆ ไม่ดีพอ ในมุมมองของผู้ที่จะให้เงินกับคนอื่นกู้ หากเห็นว่ามี “ความเสี่ยง” ที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืนสูง ก็จำเป็นที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงเผื่อไว้ก่อน ซึ่งจะเห็นได้ในวงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

 

สำหรับสินเชื่อที่ผู้ขอเป็นเจ้าของธุรกิจใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือยังไม่มีประวัติในการชำระเงินมาก่อน อัตราดอกเบี้ยมักจะสูงกว่าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าของธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาแล้ว และมีประวัติการชำระหนี้ที่ดี

 

กลไกทางการเงินเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากพฤติกรรมในการที่จะลด “ความเสี่ยง” ทางธุรกิจของผู้ให้สินเชื่อ ซึ่งหากเอสเอ็มอีเจ้าของธุรกิจมองเห็นภาพและเข้าใจ ก็อาจนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจแสวงหาแหล่งเงินที่จะนำมาใช้สร้างธุรกิจใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ความต้องการในการสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาได้ดียิ่งขึ้น

 

การไม่สามารถหาแหล่งเงินมาสนับสนุนการสร้างธุรกิจใหม่ได้ จึงเป็นอุปสรรคสำคัญที่ไอเดียดีๆ ทางธุรกิจ ไม่สามารถเกิดขึ้นและเดินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง หรือต้องยุติลงกลางคัน ไม่ทันได้พิสูจน์ฝีมือของเจ้าของธุรกิจทั้งๆ ที่หากได้เงินทุนเพียงพอ ธุรกิจนั้นๆ ต้องไปได้โลดอย่างแน่นอน

 

 

ทักษะทางการเงินของเจ้าของธุรกิจ SME จึงเป็นอาวุธและปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะต้องฝึกฝนให้ลึกซึ้งและคมกริบอยู่ตลอดเวลา

 บทความอื่นๆ

เอ.พี.ฟาร์ม่า

แบงค์กรุงเทพ เตรียมเปิดสาขาใหม่ ในพม่าแล้ว พร้อมให้บริการแบบครบวงจร

บสย. บุกเมืองชล!! จัดสัมมนาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME พร้อมร่วมเสวนาเรื่องสินเชื่อ

Smart SME EXPO 2015 พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป รวมสุดยอดโอกาส SME

กระแสการปั่นจักรยาน สร้างผลดีต่อตลาดสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้านักปั่นในอิตาลี

คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว (Quit Your Job, Follow Your Dream)

กสิกรไทย จับมือ หอการค้าโอซาก้า พร้อมหนุนธุรกิจ SME ไทย-ญี่ปุ่น

The Smart Chef Challenge 2015 ค้นหาสุดยอดเชฟอาหารไทย 4 ภาค เวทีสำหรับคนชอบแสดงฝีมือปลายจวัก

หอการค้าไทย บุกเมืองจันทบูร จัดสัมมนา SMEs...วิธีทำเงิน ครั้งที่ 15

วิเคราะห์การขนส่ง ลดต้นทุน ขยายผลกำไร