ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้อสังหาฯ (งบ) ไม่บาน สไตล์ “อกาลิโก+ไฮโซ+โลว์คอส”

พอได้มีโอกาสนั่งทบทวนเงียบๆ แบบเหลียวหลังเพื่อแลหน้าก็พบว่าผมเป็นคนโชคดีมากครับ ที่ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี มีโอกาสได้ “เรียนรู้” และ “รับรู้” ทั้ง “คุณค่าและมูลค่า”

จากการที่ได้ช่วยผู้อื่นให้มีโอกาสได้ลงทุนและจากการที่ผมเป็นผู้ลงทุนเองในโครงการต่างๆ ในรูปแบบที่หลากหลายกว่า 500 โครงการของ “อสังหาฯ ไม่บาน” ในสไตล์ “อกาลิโก+ไฮโซ+โลว์คอส” ที่มีมูลค่าในการลงทุนตั้งแต่หลักหลายแสนบาท กลายเป็นหลักล้าน แล้วขยายตัวเป็นหลักหลายสิบล้าน ไปจนถึงหลักหลายร้อยล้านบาท

 

อาทิเช่น โครงการอาคารพาณิชย์ไม่บาน โฮมส์ออฟฟิศไม่บาน อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ไม่บาน บูทิคอพาร์ทเม้นท์ไม่บาน บูทิคโฮเทลไม่บาน โรงแรม+รีสอร์ทไม่บาน คอนโดมิเนียมไม่บาน ฯลฯ กระจายออกไปในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

 

ในความเป็นจริงแล้วสาระน่ารู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ “อสังหาฯ ไม่บาน” ที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้ ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัย 4 อันเป็นสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ้น สำหรับผมแล้ว “อสังหาฯ ไม่บาน” นั้นเต็มไปด้วยความหลากหลายของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมใหม่ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการใหม่ๆ ของการใช้ชีวิตที่ก่อให้เกิดรูปแบบที่ทันสมัยและร่วมสมัยใหม่ๆ (MODERN+CONTEMPORARY ARCHITECTURE)

 

ความหลากหลายในรูปแบบทางสถาปัตยกรรมใหม่ๆ นั้น จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่มีกระบวนการ “สืบสานและพัฒนา” จน “ตกผลึก” เกิดเป็นสไตล์ที่ผมเรียกว่า “อกาลิโก+ไฮโซ+โลว์คอส” (ที่ผมจะขออธิบายลงรายละเอียดในตอนต่อไป) ที่มีความเสี่ยงในการลงทุนน้อยลง และก่อให้เกิดผลกำไรคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีคุณสมบัติในภาพรวมทุกด้านดีขึ้น สามารถตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายมากขึ้น

 

ที่สำคัญที่สุดคือมี “ภูมิคุ้มกัน” มากขึ้นต่อวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน ที่ในบางช่วงก็ไร้ซึ่งเสถียรภาพ ทั้งยังสามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปรไปของกระแส “โลกาภิวัตน์” มากยิ่งขึ้นครับ จะว่าไปแล้วตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษ ที่มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา “อสังหาฯ ไม่บาน” ในหลากหลายรูปแบบและขนาดของโครงการที่มีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกัน

 

ผมมี “ความฝัน” และ “ความหวัง” อยู่เสมอครับว่าจะทำการพัฒนารูปแบบทาง “สถาปัตยกรรม” และทาง “วิศวกรรม” รวมทั้งทำการพัฒนา “ระบบการก่อสร้าง” ตลอดจนทำการพัฒนา “ระบบการบริหารจัดการ” ของ “อสังหาฯ ไม่บาน” เพื่อรองรับการขยายตัวในรูปแบบใหม่ๆ รวมไปถึงการขยายตัวของชุมชนเมือง และการตั้งถิ่นฐานของบรรดาผู้คนเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยผมตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่พัฒนารูปแบบ “อสังหาฯ ไม่บาน” เพื่อตัวผมเองเพียงคนเดียว แต่จะขยาย “องค์ความรู้” ที่ได้มาจากการลองผิดลองถูกมายาวนาน นำไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจใฝ่รู้ประเภท “น้ำไม่เต็มแก้ว” ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้และ “ต่อยอด” ทางความคิด และเพื่อที่จะนำไปสู่กระบวนการ “บ้านสวย เมืองงาม” ในที่สุด ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งแบบยั่งยืน ในการลงทุน “อสังหาฯ ไม่บาน” ของผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการอีกด้วยครับ

 

ในความเห็นส่วนตัวของผมแล้ว การลงทุนใน “อสังหาฯ ไม่บาน” ที่จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตของมนุษย์นั้น เปรียบเสมือนการทำ “หน้าที่ทางจริยธรรม” เพื่อตอบแทนคุณแก่สังคมครับ เพราะแท้จริงแล้วเราไม่ได้อยู่อย่างเดียวดายเพียงคนเดียวในสังคม

 

ดังนั้นการที่เราคิดที่จะอยู่รอดแต่เพียงผู้เดียว หรือคิดแต่จะมั่งคั่งร่ำรวยแบบ “กินรวบ” แต่เพียงคนเดียว จึงเป็นความคิดที่ไม่ใคร่จะถูกต้องนัก เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะดำรงชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวแบบไร้ความสุข ปราศจากความ “เอื้ออาทร” ต่อกัน ดังนั้นจึงเป็น “หน้าที่ทางจริยธรรม” ของผู้ที่เป็นเจ้าของ “อสังหาฯ ไม่บาน” ทุกท่านที่จะต้องมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตของคนที่เข้ามาใช้อาคารของท่านให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ครับ

 

นอกจากนั้นคนส่วนใหญ่ที่ลงทุนใน “อสังหาฯ ไม่บาน” ก็จัดได้ว่าเป็นประเภท “SME” หรือ “ผู้ประกอบกิจการขนาดเล็ก” อีกประเภทหนึ่งที่มักจะมี “สายป่าน” ในการลงทุนไม่ยาวนัก หรือมีงบประมาณที่จำกัด ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก เช่น สถาบันการเงิน ธนาคาร ฯลฯ และมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์การลงทุนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจในทุกครั้งแบบ “รู้เขารู้เรา” และ “ไม่เล็งผลเลิศ” จนเกินไป

 

รวมทั้งการ “เปิดทางถอย” เมื่อตกอยู่ใน “สภาวะคับขัน” จึงควรที่จะเป็นการลงทุนแบบ “พอเพียง” ทั้งยังต้องเป็นการลงทุนแบบแสวงหา “ดุลยภาพ” ของการดำเนินธุรกิจที่มุ่งแสวงหา “ประโยชน์” จากการลงทุนนั้น ไปพร้อมกับการแสวงหา “ความสุข” ที่ลงตัวพอเหมาะพอดีครับ

 

ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานี้เป็นแนวทางหลักๆ ทั้งในด้าน “วิสัยทัศน์” และ “กระบวนทัศน์” ของผมในการลงทุน “อสังหาฯ ไม่บาน” ในสไตล์ “อกาลิโก+ไฮโซ+โลว์คอส” ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่บางครั้งก็ตกอยู่ในสภาวะไร้เสถียรภาพอย่าง “มีสติและปัญญาแบบรู้เท่าทัน”

 

นอกจากนั้นการลงทุน “อสังหาฯ ไม่บาน” ในทัศนคติของผมยังเป็นกระบวนการ “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน” ซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังเป็นการก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนของบรรดาผู้คนในสังคมร่วมกันอีกด้วยครับ

 บทความอื่นๆ