ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้อสังหาฯ (งบ) ไม่บาน สไตล์ “อกาลิโก+ไฮโซ+โลว์คอส”

พอได้มีโอกาสนั่งทบทวนเงียบๆ แบบเหลียวหลังเพื่อแลหน้าก็พบว่าผมเป็นคนโชคดีมากครับ ที่ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี มีโอกาสได้ “เรียนรู้” และ “รับรู้” ทั้ง “คุณค่าและมูลค่า”

จากการที่ได้ช่วยผู้อื่นให้มีโอกาสได้ลงทุนและจากการที่ผมเป็นผู้ลงทุนเองในโครงการต่างๆ ในรูปแบบที่หลากหลายกว่า 500 โครงการของ “อสังหาฯ ไม่บาน” ในสไตล์ “อกาลิโก+ไฮโซ+โลว์คอส” ที่มีมูลค่าในการลงทุนตั้งแต่หลักหลายแสนบาท กลายเป็นหลักล้าน แล้วขยายตัวเป็นหลักหลายสิบล้าน ไปจนถึงหลักหลายร้อยล้านบาท

 

อาทิเช่น โครงการอาคารพาณิชย์ไม่บาน โฮมส์ออฟฟิศไม่บาน อพาร์ทเม้นท์ไม่บาน เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ไม่บาน บูทิคอพาร์ทเม้นท์ไม่บาน บูทิคโฮเทลไม่บาน โรงแรม+รีสอร์ทไม่บาน คอนโดมิเนียมไม่บาน ฯลฯ กระจายออกไปในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

 

ในความเป็นจริงแล้วสาระน่ารู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ “อสังหาฯ ไม่บาน” ที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้ ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัย 4 อันเป็นสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตของมนุษย์ทั้งสิ้น สำหรับผมแล้ว “อสังหาฯ ไม่บาน” นั้นเต็มไปด้วยความหลากหลายของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมใหม่ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการใหม่ๆ ของการใช้ชีวิตที่ก่อให้เกิดรูปแบบที่ทันสมัยและร่วมสมัยใหม่ๆ (MODERN+CONTEMPORARY ARCHITECTURE)

 

ความหลากหลายในรูปแบบทางสถาปัตยกรรมใหม่ๆ นั้น จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่มีกระบวนการ “สืบสานและพัฒนา” จน “ตกผลึก” เกิดเป็นสไตล์ที่ผมเรียกว่า “อกาลิโก+ไฮโซ+โลว์คอส” (ที่ผมจะขออธิบายลงรายละเอียดในตอนต่อไป) ที่มีความเสี่ยงในการลงทุนน้อยลง และก่อให้เกิดผลกำไรคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีคุณสมบัติในภาพรวมทุกด้านดีขึ้น สามารถตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายมากขึ้น

 

ที่สำคัญที่สุดคือมี “ภูมิคุ้มกัน” มากขึ้นต่อวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน ที่ในบางช่วงก็ไร้ซึ่งเสถียรภาพ ทั้งยังสามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปรไปของกระแส “โลกาภิวัตน์” มากยิ่งขึ้นครับ จะว่าไปแล้วตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษ ที่มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา “อสังหาฯ ไม่บาน” ในหลากหลายรูปแบบและขนาดของโครงการที่มีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกัน

 

ผมมี “ความฝัน” และ “ความหวัง” อยู่เสมอครับว่าจะทำการพัฒนารูปแบบทาง “สถาปัตยกรรม” และทาง “วิศวกรรม” รวมทั้งทำการพัฒนา “ระบบการก่อสร้าง” ตลอดจนทำการพัฒนา “ระบบการบริหารจัดการ” ของ “อสังหาฯ ไม่บาน” เพื่อรองรับการขยายตัวในรูปแบบใหม่ๆ รวมไปถึงการขยายตัวของชุมชนเมือง และการตั้งถิ่นฐานของบรรดาผู้คนเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยผมตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่พัฒนารูปแบบ “อสังหาฯ ไม่บาน” เพื่อตัวผมเองเพียงคนเดียว แต่จะขยาย “องค์ความรู้” ที่ได้มาจากการลองผิดลองถูกมายาวนาน นำไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจใฝ่รู้ประเภท “น้ำไม่เต็มแก้ว” ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้และ “ต่อยอด” ทางความคิด และเพื่อที่จะนำไปสู่กระบวนการ “บ้านสวย เมืองงาม” ในที่สุด ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคง มั่งคั่งแบบยั่งยืน ในการลงทุน “อสังหาฯ ไม่บาน” ของผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการอีกด้วยครับ

 

ในความเห็นส่วนตัวของผมแล้ว การลงทุนใน “อสังหาฯ ไม่บาน” ที่จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตของมนุษย์นั้น เปรียบเสมือนการทำ “หน้าที่ทางจริยธรรม” เพื่อตอบแทนคุณแก่สังคมครับ เพราะแท้จริงแล้วเราไม่ได้อยู่อย่างเดียวดายเพียงคนเดียวในสังคม

 

ดังนั้นการที่เราคิดที่จะอยู่รอดแต่เพียงผู้เดียว หรือคิดแต่จะมั่งคั่งร่ำรวยแบบ “กินรวบ” แต่เพียงคนเดียว จึงเป็นความคิดที่ไม่ใคร่จะถูกต้องนัก เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะดำรงชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวแบบไร้ความสุข ปราศจากความ “เอื้ออาทร” ต่อกัน ดังนั้นจึงเป็น “หน้าที่ทางจริยธรรม” ของผู้ที่เป็นเจ้าของ “อสังหาฯ ไม่บาน” ทุกท่านที่จะต้องมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการยกระดับมาตรฐานการใช้ชีวิตของคนที่เข้ามาใช้อาคารของท่านให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ครับ

 

นอกจากนั้นคนส่วนใหญ่ที่ลงทุนใน “อสังหาฯ ไม่บาน” ก็จัดได้ว่าเป็นประเภท “SME” หรือ “ผู้ประกอบกิจการขนาดเล็ก” อีกประเภทหนึ่งที่มักจะมี “สายป่าน” ในการลงทุนไม่ยาวนัก หรือมีงบประมาณที่จำกัด ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก เช่น สถาบันการเงิน ธนาคาร ฯลฯ และมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์การลงทุนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจในทุกครั้งแบบ “รู้เขารู้เรา” และ “ไม่เล็งผลเลิศ” จนเกินไป

 

รวมทั้งการ “เปิดทางถอย” เมื่อตกอยู่ใน “สภาวะคับขัน” จึงควรที่จะเป็นการลงทุนแบบ “พอเพียง” ทั้งยังต้องเป็นการลงทุนแบบแสวงหา “ดุลยภาพ” ของการดำเนินธุรกิจที่มุ่งแสวงหา “ประโยชน์” จากการลงทุนนั้น ไปพร้อมกับการแสวงหา “ความสุข” ที่ลงตัวพอเหมาะพอดีครับ

 

ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานี้เป็นแนวทางหลักๆ ทั้งในด้าน “วิสัยทัศน์” และ “กระบวนทัศน์” ของผมในการลงทุน “อสังหาฯ ไม่บาน” ในสไตล์ “อกาลิโก+ไฮโซ+โลว์คอส” ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่บางครั้งก็ตกอยู่ในสภาวะไร้เสถียรภาพอย่าง “มีสติและปัญญาแบบรู้เท่าทัน”

 

นอกจากนั้นการลงทุน “อสังหาฯ ไม่บาน” ในทัศนคติของผมยังเป็นกระบวนการ “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน” ซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังเป็นการก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนของบรรดาผู้คนในสังคมร่วมกันอีกด้วยครับ

 บทความอื่นๆ

เอ.พี.ฟาร์ม่า

แบงค์กรุงเทพ เตรียมเปิดสาขาใหม่ ในพม่าแล้ว พร้อมให้บริการแบบครบวงจร

บสย. บุกเมืองชล!! จัดสัมมนาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME พร้อมร่วมเสวนาเรื่องสินเชื่อ

Smart SME EXPO 2015 พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป รวมสุดยอดโอกาส SME

กระแสการปั่นจักรยาน สร้างผลดีต่อตลาดสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้านักปั่นในอิตาลี

คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว (Quit Your Job, Follow Your Dream)

กสิกรไทย จับมือ หอการค้าโอซาก้า พร้อมหนุนธุรกิจ SME ไทย-ญี่ปุ่น

The Smart Chef Challenge 2015 ค้นหาสุดยอดเชฟอาหารไทย 4 ภาค เวทีสำหรับคนชอบแสดงฝีมือปลายจวัก

หอการค้าไทย บุกเมืองจันทบูร จัดสัมมนา SMEs...วิธีทำเงิน ครั้งที่ 15

วิเคราะห์การขนส่ง ลดต้นทุน ขยายผลกำไร