ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้ดร.พรชัย รุจิประภา ยุทธศาสตร์สู่ฝัน Digital Economy

Digital Economy กลายเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องพยายามขับเคลื่อนให้ถึงเป้าหมาย ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ดร.พรชัย รุจิประภา คือคีย์แมนคนสำคัญที่จะทำให้นโ

ดร.พรชัยยอมรับว่าหลายฝ่ายกังวลว่าประเทศไทยจะอยู่ภายใต้ “กับดัก” รายได้ปานกลาง (Middle-Income Trap) ในระยะยาว ซึ่งกรณีดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ หากประเทศไทยไม่สามารถยกระดับศักยภาพของภาคการผลิตให้สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น ดังนั้น นโยบาย Digital Economy จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิตของไทย และช่วยให้ไทยมีการพัฒนาที่ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้ต่อไป

 

สำหรับนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีกล่าวถึงสาระสำคัญว่า เป็นการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน 5 ด้าน ประกอบด้วย

 

Hard Infrastructure เน้นการส่งเสริมการขยายเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก นอกจากนี้ยังขยาย Gateway ของการเชื่อมต่อเครือข่ายกับต่างประเทศ รวมถึงจัดตั้งศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญของภาครัฐอีกด้วย

 

Soft Infrastructure จะเน้นการส่งเสริมกฎหมายกำลังคนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยในด้านกฎหมายจะเน้นสองด้านที่สำคัญ คือ การสร้างความเชื่อมั่นและรองรับผลทางกฎหมายของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะออนไลน์ และยังเน้นเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยระหว่างประเทศด้านไซเบอร์

 

Service Infrastructure เน้นประยุกต์ใช้ประโยชน์บริการภาครัฐทั้งในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน และขั้นตอนการทำงานทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

 

Digital Economy Promotion เน้นใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ โดยการขยายเครือข่ายและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชั่น เพื่อช่วยผู้ประกอบการให้พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ เช่น การเข้าถึงตลาด ปัจจัยการผลิต การบริหารระบบการเงินและบัญชีในองค์กร รวมถึงการทำธุรกรรมที่รวดเร็ว ปลอดภัย และมีต้นทุนที่ถูกลง และสุดท้าย

 

Digital Society ที่เน้นการใช้ประโยชน์เชิงสังคม เช่น ด้านการศึกษา และสาธารณสุข และส่งเสริมให้เกิดการสั่งสมแลกเปลี่ยนความรู้บนเครือข่าย ซึ่งนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนไทยด้วย

 

ในส่วนของกระทรวงไอซีที ดร.พรชัย บอกว่า จะต้องปรับโครงสร้างของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและการพัฒนาทั้ง 5 ด้านดังกล่าว ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งในด้านการขยายเครือข่ายโทรคมนาคม และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยในอนาคตทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

 

ดร.พรชัยเล่าถึงภาพรวมของนโยบายที่มีปัญหาเรื่องการทำงานที่ “แยกส่วน” กันอยู่ในระบบ Digital Economy รัฐบาลได้ตระหนักดีถึงประเด็นดังกล่าว จึงได้เสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี พ.ร.บ.คณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นร่างกฎหมายหลักที่มีจุดมุ่งหมายในการจัดโครงสร้างการบริหารนโยบาย โดยการจัดตั้งคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

นอกจากนี้ยังประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกรรมการชุดนี้จะมีอธิบดีกรมเศรษฐกิจดิจิตอลของกระทรวงไอซีที เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการบูรณาการในการดำเนินงานส่งเสริม Digital Economy อย่างเป็นระบบ

 

ณ นาทีนี้ SME ไทย จึงอยู่ในวงโคจรของโลกดิจิตอลอย่างแท้จริง การต้องผันตัวเองให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมาช่วยปรับปรุง พัฒนาธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ ต้องยอมรับว่าหลาย ๆ ประเทศในภูมิภาคนี้ กำลังตื่นตัวกับ Digital Economy และถ้ารัฐบาลไทยไม่เอาจริง ก็น่าหวั่นเกรงว่า SME ไทยอาจจะ “ตกขบวน” กระแสแห่งโลกดิจิตอลไปเสียก่อน

 บทความอื่นๆ

เอ.พี.ฟาร์ม่า

แบงค์กรุงเทพ เตรียมเปิดสาขาใหม่ ในพม่าแล้ว พร้อมให้บริการแบบครบวงจร

บสย. บุกเมืองชล!! จัดสัมมนาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME พร้อมร่วมเสวนาเรื่องสินเชื่อ

Smart SME EXPO 2015 พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป รวมสุดยอดโอกาส SME

กระแสการปั่นจักรยาน สร้างผลดีต่อตลาดสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้านักปั่นในอิตาลี

คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว (Quit Your Job, Follow Your Dream)

กสิกรไทย จับมือ หอการค้าโอซาก้า พร้อมหนุนธุรกิจ SME ไทย-ญี่ปุ่น

The Smart Chef Challenge 2015 ค้นหาสุดยอดเชฟอาหารไทย 4 ภาค เวทีสำหรับคนชอบแสดงฝีมือปลายจวัก

หอการค้าไทย บุกเมืองจันทบูร จัดสัมมนา SMEs...วิธีทำเงิน ครั้งที่ 15

วิเคราะห์การขนส่ง ลดต้นทุน ขยายผลกำไร