ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้Kidable แฟรนไชส์ใหม่..สอนน้องสองภาษา

ทักษะด้านภาษาเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บุคคล โดยเฉพาะในโลกไร้พรมแดน ภาษากลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการติดต่อสื่อสาร

และนั่นทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนมากเห็นความสำคัญในการปลูกฝังภาษาที่สองที่นอกเหนือจากภาษาไทยให้แก่ลูกหลาน โดยสรรหาสถาบันสอนภาษาที่ขึ้นชื่อว่า มีมาตรฐานและคุณภาพ ที่สำคัญสามารถทำให้เด็ก “ตกหลุมรัก” ภาษา และเรียนได้อย่างไม่เบื่อหน่าย

ด้วยคุณสมบัติข้างต้น ทำให้ Kidable จากความคิดสร้างสรรค์ของ จินตนา ดาเนียล เป็นสถาบันสอนภาษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของเด็กและผู้ปกครองทั้งในแง่มาตรฐาน คุณภาพ และยังสร้างความแตกต่างด้วยการเปิดสอนภาษาให้กับเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 1-12 ปี โดยมีแนวคิดว่าเด็กหนึ่งคน มีศักยภาพในการพูดได้มากกว่า 3 ภาษา

 

“Kidable” เป็นบริษัทในเครือ เพอร์เฟค เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โดดเด่นเรื่องการวางหลักสูตรและสอนภาษาสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ ตามสโลแกน “Early Learning Start Here” การเรียนรู้ของเด็กเริ่มต้นที่สถาบัน “Kidable” โดยวางโปรแกรมการเรียนการสอนแบบ 3 ภาษา แบ่งเป็น 3 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมภาษาอังกฤษ โปรแกรมภาษาจีน และโปรแกรม 2 ภาษา (อังกฤษและจีน)

เพื่อประสิทธิภาพในการสอนภาษาที่เหมาะสมกับเด็กๆ ในแต่ละวัย จินตนาแบ่งระดับการสอนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ Play Group สำหรับเด็กอายุ 1-3 ปี ภายใต้แนวคิด “มิวสิคแอนด์มูฟเม้นท์” Kid Group สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ฝึกการสื่อสารตอบโต้ระหว่างคุณครูและนักเรียน ผ่านหลักสูตร “มอนเตสซอรี่” และหลักสูตร Junior Group สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี เน้นการพัฒนาทักษะภาษาทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน

 

ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมมากกว่าการท่องจำ สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ เมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นพัฒนาการทางภาษาของลูกน้อยที่ชัดเจน ก็ช่วยแนะนำบอกต่อ ส่งผลให้ “Kidable” มีนักเรียนเพิ่มขึ้น 20% ต่อเดือน และหลังจากเปิดไปแล้วทั้งสิ้น 3 สาขา ในระยะเวลาเพียง 1 ปี ยิ่งทำให้ครูใหญ่ใจดีอย่างจินตนามั่นใจว่าธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ เธอจึงคิดขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ เพราะต้องการขยายโอกาสให้เด็กๆ ในต่างจังหวัดได้เข้าถึงการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนจากอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง ผ่านระบบการสอนของ “Kidable” โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจลงทุนทำธุรกิจสอนภาษา ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

สำหรับงบการลงทุนแฟรนไชส์สถาบันสอนภาษา “Kidable” แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1,500,000-2,500,000 บาท เน้นทำเลศูนย์การค้าพื้นที่ 100 ตร.ม. ขึ้นไป ในเขตกรุงเทพฯ และ 900,000-1,000,000 บาท สำหรับอาคารพาณิชย์ทำเลพื้นที่ 60 ตร.ม. ขึ้นไป ยึดทำเลใกล้แหล่งชุมชนในต่างจังหวัด โดยเป็นค่าแฟรนไชส์ฟี 350,000 บาท (เฉพาะสาขาที่ลงทุนในปี 2558) การันตีสิทธิในการบริหารสถาบันนาน 4 ปี ที่เหลือเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอุปกรณ์ และค่ารอยัลตี้ฟี 15% ของยอดขายตามราคาหลักสูตรปัจจุบัน

 

จินตนาบอกว่า ทุกคนที่ลงทุนกับธุรกิจการศึกษา “Kidable” สามารถประสบความสำเร็จได้ ดั่งความหมายของสถาบัน ซึ่งแปลว่า “หนูทำได้” เพียงตั้งใจและมีใจในการทำธุรกิจ โดยในปีนี้เธอมีเป้าหมายในการขยายแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นอีก 10 สาขาในกรุงเทพฯ และอีก 20 สาขา ในต่างจังหวัด

 

ผู้สนใจแฟรนไชส์ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-2641-0665, 08-9201-1107 www.kidablethailand.com

 บทความอื่นๆ