ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้จตุฤทธิ์ จันทรกานต์ บสย. กับสินเชื่อ “เขตเศรษฐกิจพิเศษ”

การเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ สิ่งแรกที่ผู้ประกอบการ SME จะต้องคำนึงถึง คือ เงินทุน ซึ่งถ้าหากผู้ประกอบการไม่ได้มีเงินทุนสำรองเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจก็ต้องหันไปพึ่งสถาบันการเงินต่างๆ แน่นอนว่าการขอกู้สินเช

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) องค์กรสำคัญต่อ SME ที่มีบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยการค้ำประกัน วิสัยทัศน์หลักของ บสย. คือการเป็นสถาบันค้ำประกันสินเชื่อแห่งชาติ ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม SME เพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวม โดยมีพันธกิจหลัก คือ ช่วยเหลือ SME ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้น

 

จตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รองผู้จัดการทั่วไปสายงานสนับสนุน บสย. พูดถึงภาพรวมด้านการเงินของ SME ในปัจจุบันว่า ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันยังไม่คล่องตัวเท่าไหร่นัก SME ควรจะต้องวางแผนในเรื่องของการเงิน การตลาด การจัดการ เพื่อเป็นการลดต้นทุน พร้อมเพิ่มศักยภาพในการผลิต ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ SME เกือบ 3 ล้านราย แต่ที่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นสถาบันการเงินจริงๆ มีเพียงแค่ 1 ล้านรายเท่านั้น

 

ดังนั้น SME ส่วนที่เหลือจะต้องมีการวางแผนทางการเงินให้มากขึ้น นอกจากจะเป็นเจ้าของกิจการ บริการ ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพแล้ว การบริหารจัดการ การวางแผนทางการเงิน บสย.ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หนุน SME ในการเข้าถึงแหล่งทุน โดยเฉพาะการเป็นผู้ค้ำประกันให้ SME

 

อย่างไรก็ตาม SME เองก็ควรมีการปรับตัวด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพ สินค้า บริการ และเทคโนโลยี เป็นต้น

 

จตุฤทธิ์เล่าว่า ขณะนี้ บสย. กำลังดำเนินโครงการด้านการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยร่วมมือทำงานร่วมกับธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตราพิเศษ และได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปี ซึ่งวงเงินโครงการ 5,000 ล้านบาท ในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอคณะรัฐมนตรี

 

โดย บสย. จะเข้าร่วมจัดสัมมนาแนะนำโครงการทั้ง 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วยจ.สงขลา จ.ตราด จ.ตาก จ.มุกดาหาร และจ.สระแก้ว คาดว่าจะเริ่มเปิดโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ในไตรมาส 2 ของปีนี้

 

นอกเหนือจากนี้ บสย. ได้ดำเนินการปรับปรุงหนังสือค้ำประกันการระบุรายการครบถ้วนตามกฎหมายใหม่ ซึ่ง บสย. ได้ขอให้สถาบันการเงินส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบคำขอค้ำประกันใหม่ อาทิ ชื่อสัญญาสินเชื่อ วัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ วัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อ ระยะเวลาการก่อหนี้ สัญญาสินเชื่อ/สัญญาฉบับลงวันที่ วงเงินสินเชื่อ วงเงินให้ค้ำประกัน

 

จตุฤทธิ์บอกว่า บสย. ได้มีการหารือกับสถาบันการเงินหลายครั้งเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันการเงิน ในฐานะที่ บสย. เป็นองค์กรค้ำประกัน ไม่มีเจตนาจะถือเอาประโยชน์จากกฎหมายค้ำประกันใหม่นี้

 

จุดประสงค์ของกฎหมายค้ำประกันในครั้งนี้เพื่อคุ้มครองผู้ให้ค้ำประกันซึ่งไม่มีผลกระทบกับทาง บสย. แต่จะมีผลกับทางสถาบันการเงินที่เกิดความไม่มั่นใจในการปล่อยสินเชื่อ และผู้ที่จะได้รับผลกระทบที่แท้จริง คือ ผู้กู้ที่อาจจะได้สินเชื่อที่น้อยลง

 

จากระยะเวลาที่ผ่านมาในไตรมาสแรกทำได้ตามเป้าที่วางไว้ ในภาพรวมทั้งปีเป้าหมายที่วางไว้ คือ 80,000 ล้านบาท คาดว่าจะทำได้ตามเป้า ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจในประเทศ และสภาพของเศรษฐกิจโลก

 บทความอื่นๆ

เอ.พี.ฟาร์ม่า

แบงค์กรุงเทพ เตรียมเปิดสาขาใหม่ ในพม่าแล้ว พร้อมให้บริการแบบครบวงจร

บสย. บุกเมืองชล!! จัดสัมมนาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME พร้อมร่วมเสวนาเรื่องสินเชื่อ

Smart SME EXPO 2015 พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป รวมสุดยอดโอกาส SME

กระแสการปั่นจักรยาน สร้างผลดีต่อตลาดสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้านักปั่นในอิตาลี

คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว (Quit Your Job, Follow Your Dream)

กสิกรไทย จับมือ หอการค้าโอซาก้า พร้อมหนุนธุรกิจ SME ไทย-ญี่ปุ่น

The Smart Chef Challenge 2015 ค้นหาสุดยอดเชฟอาหารไทย 4 ภาค เวทีสำหรับคนชอบแสดงฝีมือปลายจวัก

หอการค้าไทย บุกเมืองจันทบูร จัดสัมมนา SMEs...วิธีทำเงิน ครั้งที่ 15

วิเคราะห์การขนส่ง ลดต้นทุน ขยายผลกำไร