ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้SMEs ต้องเร่งพัฒนา นวัตกรรมของตนเอง...

ปัจจุบันหลายประเทศในสหภาพยุโรปก็ยังไม่หลุดพ้นจากสภาวะวิกฤต...

ปัจจุบันหลายประเทศในสหภาพยุโรปก็ยังไม่หลุดพ้นจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งเริ่มต้นเมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว ทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมของสหภาพยุโรปก็ยังไม่กระเตื้องขึ้นเท่าที่ควร อัตราการว่างงานก็ยังสูงอยู่มาก เยาวชนที่จบมหาวิทยาลัยมาใหม่ๆ ก็หางานลำบาก บริษัทต่างๆ ต้องเริ่มหาวิธีทำธุรกิจแบบใหม่ๆ เพื่อความอยู่รอด รัฐบาลกลางของสหภาพยุโรป ซึ่งเรียกว่าคณะกรรมาธิการยุโรป หรือ European Commission ได้พยายามหาวิธีการต่างๆ มาแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคของตน วิธีการที่ถือว่าสำคัญที่สุด และเชื่อว่าจะช่วยให้สหภาพยุโรปกลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้งในระยะยาวคือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ SMEs มีนวัตกรรมเป็นของตนเอง

 

วิธีการหลักๆ ที่ European Commission นำมาใช้สนับสนุนให้ SMEs มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมคือ การให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น การส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือกับมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายสนับสนุนการวิจัยสำหรับ SMEs การส่งเสริมให้ SMEs เหล่านั้นออกไปหาตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศ รวมทั้ง การปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการทำธุรกิจของ SMEs ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานราชการของไทยก็ได้ให้การสนับสนุน SMEs ไทย ในทำนองเดียวกันนี้เช่นกัน

 

แม้ว่าวิธีการต่างๆ ที่กล่าวมานี้ ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ SMEs ก็ตาม แต่ SMEs ก็จะต้องกระตือรือร้นช่วยเหลือตัวเองด้วย เช่น ทำการวิจัยและพัฒนาสินค้า (หรือการให้บริการ) ของตนเอง หรือถ้าหากไม่มีความสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะไม่มีเงินทุนเพียงพอหรือไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถเพียงพอ ก็จะต้องพยายามไปสืบหาดูว่ามีหน่วยงานราชการหรือมหาวิทยาลัยใดบ้างที่ให้การสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับสินค้า (หรือการให้บริการ) ของเราบ้าง เช่น หากต้องการพัฒนาเทคโนโลยีของสินค้า ก็อาจติดต่อสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หากต้องการพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์ ก็อาจติดต่อ Thailand Creative and Design Center (TCDC) หรือหากต้องการการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจในภาพรวม ก็อาจติดต่อสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

การวิจัยและพัฒนาสินค้านั้น สามารถทำได้ทั้งตัวสินค้าเองและกระบวนการผลิตสินค้า ในส่วนของตัวสินค้าก็ยังแบ่งออกได้เป็นการพัฒนาคุณสมบัติ รูปร่าง และหน้าที่การใช้งานได้อีกด้วย ส่วนกระบวนการผลิตสินค้าก็สามารถแบ่งออกได้เป็นการพัฒนากระบวนการผลิตให้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีค่าใช้จ่ายน้อยลง หรือมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดขายได้โดยเฉพาะในตลาดประเทศพัฒนาแล้ว) ที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ดียิ่งขึ้นทั้งสิ้น

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการรับมือกับ SMEs ต่างชาติที่จะเข้ามาแข่งขันในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นทุกวัน และเพื่อให้สินค้าของเราสามารถส่งออกไปแข่งขันในตลาดโลกได้ SMEs ไทยจะต้องตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมให้มากยิ่งขึ้น และเมื่อพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นส่วนของสินค้าหรือกระบวนการผลิต ก็อย่าลืมขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาด้วย เพื่อไม่ให้เสียแรงและเวลาในการลงทุนพัฒนานวัตกรรมไปโดยเปล่าประโยชน์บทความอื่นๆ

เอ.พี.ฟาร์ม่า

แบงค์กรุงเทพ เตรียมเปิดสาขาใหม่ ในพม่าแล้ว พร้อมให้บริการแบบครบวงจร

บสย. บุกเมืองชล!! จัดสัมมนาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME พร้อมร่วมเสวนาเรื่องสินเชื่อ

Smart SME EXPO 2015 พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป รวมสุดยอดโอกาส SME

กระแสการปั่นจักรยาน สร้างผลดีต่อตลาดสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้านักปั่นในอิตาลี

คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว (Quit Your Job, Follow Your Dream)

กสิกรไทย จับมือ หอการค้าโอซาก้า พร้อมหนุนธุรกิจ SME ไทย-ญี่ปุ่น

The Smart Chef Challenge 2015 ค้นหาสุดยอดเชฟอาหารไทย 4 ภาค เวทีสำหรับคนชอบแสดงฝีมือปลายจวัก

หอการค้าไทย บุกเมืองจันทบูร จัดสัมมนา SMEs...วิธีทำเงิน ครั้งที่ 15

วิเคราะห์การขนส่ง ลดต้นทุน ขยายผลกำไร