ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้“BIG + BIH April 2014” “ของขวัญ-ของใช้”...

ธุรกิจของขวัญ ของชำร่วยและของตกแต่งบ้าน จากทุกภาคของไทย...

ธุรกิจของขวัญ ของชำร่วยและของตกแต่งบ้าน จากทุกภาคของไทย เป็นที่นิยมค่อนข้างสูงในกลุ่มชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทย นอกจากนี้ ยังมีการส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศจนสามารถนำเงินตราเข้าประเทศได้ปีละประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 10,000 ล้านบาท โดยมีสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น เป็นตลาดส่งออกหลักคิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 70

 

สินค้าของไทยอาศัยจุดเด่นที่สำคัญคือ การเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ แสดงภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นของประเทศ รวมถึงชิ้นงานที่ผลิตออกมาก็มีความประณีตสวยงาม ละเอียดอ่อน และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้จึงทำให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ประมาณ 1,950 ราย ซึ่งร้อยละ 95 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการ SMEs ส่วนอีกร้อยละ 5 จะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่

 

ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย กลุ่มสินค้าของขวัญ ของชำร่วยและของตกแต่งบ้าน นับว่าเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่สำคัญในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ โดยมูลค่าการส่งออกในปี 2554 มีมูลค่าเท่ากับ 371.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 3.9 ซึ่งขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงกว่าปีก่อนหน้า หากพิจารณาการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2555 พบว่ามีมูลค่าการส่งออกเท่ากับ 47.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือขยายตัวเพียงร้อยละ 0.2

 

ความต้องการสินค้า ของขวัญ ของชำร่วยและของตกแต่งบ้านในตลาดโลก แม้ว่าจะมีการเติบโตเพิ่มสูงขึ้น ตามจำนวนประชากรและกำลังซื้อของโลกที่ปรับสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจนี้ก็นับว่ามีแนวโน้มการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะการแข่งขันกับสินค้าที่ผลิตโดยประเทศที่มีต้นทุนต่ำกว่า ที่เข้ามาแข่งขันในตลาดส่งออกหลัก จนทำให้ส่วนแบ่งตลาดของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลเป็นแรงผลักดันทำให้ผู้ประกอบการของไทย จำเป็นต้องลดการแข่งขันในตลาดที่เน้นปัจจัยทางด้านราคา และหันมาพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งรูปแบบและความหลากหลายของสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาฐาน

ลูกค้าเดิม

 

ในขณะเดียวกัน ก็ควรเร่งแสวงหาตลาดส่งออกใหม่ๆ ที่มีศักยภาพเพิ่มเติม เพื่อเป็นการรองรับในกรณีที่ตลาดดั้งเดิมมีปัญหา และยังช่วยขยายตลาดส่งออกให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ประการสำคัญ เพื่อเรียนรู้และเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ผู้ประกอบการไทย ควรหาโอกาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้การผลิตสินค้าสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงในแต่ละตลาด ซึ่งจะช่วยให้สินค้าไทยมีศักยภาพในการส่งออกอย่างยั่งยืน

 

หากพูดถึงงานแสดงสินค้าที่มีการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ต้องยกให้ “งานแสดงสินค้าของขวัญ และงานแสดงของใช้ภายในบ้าน” หรือ BIG + BIH April 2014 ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2557 โดยวันที่ 19-21 เมษายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อเปิดให้มีการเจรจาการค้า และวันที่ 22-23 เมษายน 2557 ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าที่มีความหลากหลาย

 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และผู้สนับสนุนการจัดงาน 7 สมาคม อาทิ สมาคมของขวัญของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย สมาคมการค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนไทย สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์ และสมาคมสินค้าตกแต่งบ้าน ได้ร่วมมือกันจัดงานซึ่งปีนี้นับเป็นครั้งที่ 37 แล้ว

 

 

 

งานนี้ถือเป็นงานใหญ่ที่นำผู้ประกอบการ SMEs ไทย บนพื้นที่การจัดงาน 40,000 ตารางเมตร แสดงศักยภาพของสินค้าต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งกลุ่มลูกค้าและนักธุรกิจชาวคนไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกสินค้าของขวัญ ของตกแต่งบ้าน และของใช้ในบ้านในภูมิภาคนี้ โดยขยายขอบเขตของงานให้กว้างขวางขึ้น และมุ่งเน้นให้เป็นงานระดับนานาชาติ เพื่อเป็นสื่อนำผู้ซื้อจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่มาพบผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทย การขยายตัวของการส่งออกของสินค้าดังกล่าวในด้านปริมาณและมูลค่า

 

โดยลักษณะของงาน 3 วันแรกสำหรับวันเจรจาธุรกิจ เพื่อรับคำสั่งซื้อล็อตใหญ่ และจำหน่ายปลีกแก่ประชาชนทั่วไป 2วันสุดท้าย โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 600 บริษัท 1,600 คูหา แบ่งเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าในประเทศ บริษัทจากต่างประเทศ และบริษัทในประเทศที่นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ผู้เข้าชมงานในวันเจรจาธุรกิจ คือ กลุ่มประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อินเดีย และจีน ผู้เข้าชมงานในวันจำหน่ายปลีก คือประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ

 

ประเภทสินค้าที่จัดแสดงประกอบด้วย ของขวัญ ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้านและงานหัตถกรรม, ดอกไม้และต้นไม้ประดิษฐ์ เครื่องหอม, สบู่, เคหะสิ่งทอ, ของขวัญและของตกแต่งทำจากผ้า, เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องประดับตกแต่งในเทศกาลคริสต์มาส เทียน, ของเล่น, ของใช้ในครัวเรือน เป็นต้น

 

คุณดวงกมล เจียมบุตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การจัดงานมีแนวคิดหลักคือ ASEAN Life + Style ซึ่งจะตอกย้ำจุดเด่นของประเทศไทยในฐานะแหล่งรวมสินค้าที่มีความหลากหลายของภูมิภาค และแสดงศักยภาพของไทย ซึ่งงานดังกล่าวเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีผู้ค้าจากต่างประเทศให้ความสนใจติดต่อเข้าเจรจาการค้าถึง 60ราย คาดว่าจะสร้างมูลค่าได้มากกว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมทั้งมีการจัดแสดงผลงานออกแบบในโครงการ Asia Talent 2014 กิจกรรม Big Toy Design Innovation 2014 การประกวดผลงานของเล่น

 

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2507-8372หรือ 0-2507-8309 หรือ www.bigandbih.com และ www.dlitp.go.thบทความอื่นๆ

เอ.พี.ฟาร์ม่า

แบงค์กรุงเทพ เตรียมเปิดสาขาใหม่ ในพม่าแล้ว พร้อมให้บริการแบบครบวงจร

บสย. บุกเมืองชล!! จัดสัมมนาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME พร้อมร่วมเสวนาเรื่องสินเชื่อ

Smart SME EXPO 2015 พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป รวมสุดยอดโอกาส SME

กระแสการปั่นจักรยาน สร้างผลดีต่อตลาดสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้านักปั่นในอิตาลี

คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว (Quit Your Job, Follow Your Dream)

กสิกรไทย จับมือ หอการค้าโอซาก้า พร้อมหนุนธุรกิจ SME ไทย-ญี่ปุ่น

The Smart Chef Challenge 2015 ค้นหาสุดยอดเชฟอาหารไทย 4 ภาค เวทีสำหรับคนชอบแสดงฝีมือปลายจวัก

หอการค้าไทย บุกเมืองจันทบูร จัดสัมมนา SMEs...วิธีทำเงิน ครั้งที่ 15

วิเคราะห์การขนส่ง ลดต้นทุน ขยายผลกำไร