ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้เปิดวิสัยทัศน์ ประธานสมาคม “อรนุช ผการัตน์” “ตัวจริง” เรื่องการลงทุนในกัมพูชา

โอกาสการดำเนินธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในกลุ่มประชาคมอาเซียน...

โอกาสการดำเนินธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) ยังมีอีกมาก แต่ผู้ประกอบการไทยยังขาดความรู้และความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับประเทศนั้นๆ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น ประเทศกัมพูชาถือเป็นอีกหนึ่งประเทศเป็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ด้วยความพร้อมทางด้านทรัพยากรที่ยังอุดมสมบูรณ์ ภาคอุตสาหกรรมที่ค่าแรงไม่สูงนัก ด้านการขนส่งที่มีเขตแดนที่ติดกับประเทศไทยหลายจังหวัด

 

“Interview” ฉบับนี้เปิดวิสัยทัศน์ คุณอรนุช ผการัตน์ ประธานสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจไทยในกัมพูชา เจ้าของบริษัท อินทรา แม่โขง จำกัด และบริษัท เฟิร์ส ทราเวล จำกัด เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ธุรกิจในกัมพูชานานกว่า 30 ปี จนได้รับความไว้วางใจให้เข้ามารับตำแหน่งประธานสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจไทยในกัมพูชา จะเผยถึงโอกาสทางด้านธุรกิจที่ผู้ประกอบการSMEs ไทยมีโอกาสที่จะเดินหน้าไปทำธุรกิจยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา

 

๏ กรณีพิพาท กับผลกระทบการค้า

สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจไทยในกัมพูชา ก่อตั้งมาเป็นเวลา 14 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมีตัวช่วยในการดำเนินธุรกิจกับประเทศกัมพูชาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การติดต่อสื่อสารหรือประสานงานต่างๆ กับทางกัมพูชาทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งสมาคมยังเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางการเมือง โอกาสและช่องทางต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ทางสมาคมจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการไทยในกัมพูชา ซึ่งจะเน้นไปในวิธีการให้ความรู้ที่สำคัญ อาทิ การจัดสัมมนาเรื่อง ภาษี ปัญหาแรงงาน ฯลฯ

 

ที่ผ่านมา หลายท่านอาจมองว่าสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่าง 2ประเทศไม่ค่อยดีนักแท้จริงแล้วในเรื่องของการค้าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชา ยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดี ซึ่งการเป็นผู้ประกอบการที่ดีไม่ควรจะอ้างอิงกับเหตุการณ์เหล่านี้ เพราะในส่วนของการดำเนินธุรกิจนั้นผู้ประกอบการไทย ส่วนใหญ่จะดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา มีการจดทะเบียนธุรกิจ จ่ายภาษีถูกต้อง จุดนี้เองทำให้นักธุรกิจกัมพูชาไว้ใจและเชื่อใจในการทำธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการไทย ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นที่เข้ามาจะมีการหลีกเลี่ยงภาษีอยู่เสมอ

 

๏ เศรษฐกิจกัมพูชา เสียดุลนำเข้า

ประเทศกัมพูชาอยู่ในภาวะสงครามมานานหลายสิบปี ทำให้ไม่ได้พัฒนาตัวเอง ไม่มีความสามารถในการผลิตสินค้าเป็นของตัวเอง แต่กัมพูชายังได้สิทธิด้าน GSP (Generalized System of Preferences) หรือระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป ทำให้ได้เปรียบในการส่งสินค้าไปที่อเมริกา ยุโรป ฯลฯ อีกหลายสิบปี

 

ผลจากการที่ประเทศกัมพูชามีการพัฒนาช้า ทำให้โรงงานส่วนใหญ่ในกัมพูชาจะเป็นโรงงานทอผ้าแบบใช้แรงงานเข้มข้น และต้องนำเข้าสินค้าที่ใช้เป็นชิ้นส่วนในการผลิต เช่น ซิป กระดุม ผ้าผืน จากประเทศไทย ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศกลุ่มยุโรป นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าประเทศกัมพูชายังขาดความพร้อมในด้านอุตสาหกรรม

 

อีกทั้งโรงงานผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น สบู่ ยาสระผม ก็ยังไม่มี ฉะนั้นคนกัมพูชาจะมองสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยอันดับแรก ขณะนี้ก็กำลังเกิดธุรกิจใหม่บริเวณชายแดน ซึ่งเป็นผลมาจากการขึ้นค่าแรง 300 บาท โรงงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือไทย

ต่างย้ายไปอยู่ที่บริเวณเกาะกง พระตะบอง ศรีโสภณ ปอยเปต ทำให้เกิดเป็นเมืองใหม่ขึ้น เป็นโอกาสดีของ SMEs ไทยที่จะได้ขายสินค้าอุปโภคบริโภคเข้าไปยังกลุ่มตรงนี้

 

 

ในส่วนรายได้หลักของรัฐบาลกัมพูชามาจากการท่องเที่ยว เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและสำคัญหลายแห่ง ตรงนี้ทำให้จำนวนเงินสะพัดของกัมพูชามีจำนวนมาก อีกหนึ่งธุรกิจที่เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยคือ ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาทิ สินค้าสำหรับนักท่องเที่ยว สินค้าสำหรับโรงแรม เป็นต้น

 

๏ อะไหล่ยนต์ โอกาสอุตสาหกรรมไทย

นอกจากนี้ ภาคอุตสาหกรรมที่มีความเป็นไปได้สูงในกัมพูชาคือ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ อุตสาหกรรมประเภทนี้ยังไม่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ภาคอุตสาหกรรมไทยไม่ควรมองข้าม เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วการใช้

ยานพาหนะในประเทศกัมพูชามีจำนวนไม่น้อย ฉะนั้นผู้ประกอบการที่จำหน่ายอะไหล่ยนต์ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ตลาดตรงนี้ยังเปิดกว้างมาก

 

โอกาสดีของผู้ประกอบการไทยที่จะไปลงทุนยังมีอยู่มาก ชาวกัมพูชามองว่าสินค้าของไทยมีคุณภาพ เหมือนคนไทยเรามองสินค้าแบรนด์เนมมีคุณภาพกว่าสินค้าของตัวเอง ปัจจุบันกัมพูชายังต้องนำเข้าสินค้าเครื่องอุปโภค บริโภค จากไทยเป็นจำนวนมาก เพราะในกัมพูชาไม่มีภาคอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตสิ่งเหล่านี้ได้นี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ภาคอุตสาหกรรมไทยที่จะเข้าไปลงทุน

 

๏ แนะนักลงทุนหน้าใหม่ มั่นใจในสินค้า

ทั้งนี้ปัญหาของผู้ประกอบการไทยยังขาดความกล้า และประเมินสินค้าของตัวเองต่ำไปเกินจากประสบการณ์ที่อยู่กัมพูชามาเป็นเวลา 30 ปี บอกได้เลยว่าสินค้าของไทยมีคุณภาพกว่ากัมพูชามาก ทั้งคุณภาพชีวิตและอีกหลายๆ อย่างที่ดีกว่า สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจไทยในกัมพูชาจึงพยายามรวมกลุ่มกับ ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งไทยและกัมพูชา ให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่สนใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมีความกล้า และมีความรู้ที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

นอกจากนี้ ยังได้การสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ เข้ามาร่วมกับทางสมาคมฯ จะคอยให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการใหม่ ด้วยการเปิดศูนย์ AEC CENTER ในประเทศกัมพูชา ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจกับกัมพูชาโดยตรง ปัจจุบันการเติบโตทางเศรษฐกิจในกัมพูชามีทิศทางขยายตัวมากขึ้น GDP เพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนธุรกิจที่มีโอกาสที่จะเติบโตในกัมพูชา

 

จากความคิดเห็นส่วนตัวมองว่า ธุรกิจทุกประเภทมีโอกาสหมดอย่างที่ได้บอกในข้างต้นแล้วว่า กัมพูชาเป็นประเทศที่มีการพัฒนาช้า ดังนั้นอุตสาหกรรมต่างๆ ยังไม่มีการขยายตัว ถ้าผู้ประกอบการที่ยังขาดความพร้อมจะเข้าไปทำการค้าในประเทศกัมพูชาแบบเต็มตัว ก็สามารถใช้วิธีไปวางขายและหาคู่ค้าที่เกาะกงหรือปอยเปตก่อนได้ในเบื้องต้น เพื่อสร้างความต้องการและทำให้สินค้าติดตลาด

 

๏ ภาษีซ้ำซ้อน ก้างขวางการค้าไทย

อุปสรรคการค้าที่เจอส่วนใหญ่ในกัมพูชาจะเป็นเรื่องของ double tax หรือ การเสียภาษีซ้ำซ้อน เช่นเราเสียภาษีจากประเทศไทยแล้ว แต่กลับต้องไปเสียภาษีชนิดเดียวกันที่กัมพูชาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งภาษีส่วนนี้ควรจะถูกเรียกเก็บ อีกทั้งข่าวสารข้อมูลความรู้ต่างๆ ของกัมพูชามีน้อยมาก ตลอดจนค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค่อนข้างสูง

 

แนวทางการแก้ปัญหา สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจไทยในกัมพูชา จะมีการจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องภาษีบ่อยครั้ง โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลภาษีแต่ละปีเอาไว้ เป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้ประกอบการทั้งเก่าและใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีซ้ำซ้อน ในส่วนของค่าน้ำค่าไฟ นั้น จุดนี้ไม่เป็นปัญหาเท่าไรนัก เพราะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการไทย หรือ กัมพูชา ก็จะพบเจอกับปัญหานี้เช่นเดียวกัน ทุกคนจ่ายเท่ากันหมดนี่จึงเป็นสภาพแวดล้อมที่จะต้องยอมรับและปรับตัวเข้ากับมัน

 

รัฐบาลกัมพูชาเองก็ได้ให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการไทยในหลายด้าน เช่น ด้านการขนส่งสินค้า ทางกัมพูชาอนุญาตให้ขับรถเข้าไปในประเทศได้เป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร ตรงจุดนี้จะทำให้ผู้ประกอบการมีความสะดวกสบายมากขึ้น อีกทั้งการตรวจเช็คสินค้า จากแต่ก่อนจะต้องตรวจเช็คสินค้าที่ด่านตรวจของทั้ง2 ฝ่าย แต่ปัจจุบันกำหนดให้ตรวจที่คลังสินค้าของประเทศที่จะนำเข้าสินค้าเพียงครั้งเดียว แน่นอนว่านอกจากจะช่วยลดการใช้แรงงานแล้ว ยังช่วยลดระยะเวลาในการขนส่งให้ไวขึ้น สามารถขนสินค้าได้มากขึ้นด้วย

 

๏ ขจัดความไม่รู้ ผู้ประกอบการไทย

ถ้าหากจะให้การันตีว่า ผู้ประกอบการไทยจะสามารถประสบความสำเร็จในประเทศกัมพูชาได้หรือไม่นั้น การประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจกับต่างประเทศจะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างซึ่งในบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุด คือ ความไม่รู้ ซึ่งในที่นี้ผู้ประกอบการไทยยังไม่เข้าใจอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลจิสติกส์ ในจุดนี้ถือเป็นปัญหาหลักที่ผู้ประกอบการที่ทำการค้ากับต่างประเทศนั้นจะต้องพบเจอปัญหานี้อยู่ตลอดเวลา ทางสมาคมฯ จึงต้องมีส่วนช่วยในการให้องค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการมากขึ้น

 

ผู้ประกอบการไทยกลุ่มหนึ่งหันไปลงทุนในประเทศกัมพูชาและไม่ประสบความสำเร็จ ในส่วนนั้นทางสมาคมฯ ไม่อยากให้เกิดปัญหานี้ขึ้น สมาคมฯ จึงต้องเป็นสื่อกลางร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนของประเทศกัมพูชา รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่มีประโยชน์และผลกระทบในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์

 

๏ การเมืองไทย กระทบส่งออก

จากเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยเสียโอกาสไปเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว ค้าขาย ผู้ประกอบการชาวกัมพูชาไม่น้อยขาดความมั่นใจในสภาพบ้านเมืองของไทย ไม่กล้าที่จะเดินทางเข้ามา แต่ทางสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจไทยในกัมพูชา ได้อธิบายถึงเหตุการณ์จริงว่า ประเทศไทยไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น เพียงแค่ขาดสภาพคล่องในบางพื้นที่เท่านั้น ซึ่งก็แล้วแต่บางคนเชื่อ บางคนก็ไม่เชื่อ

 

ส่วนผู้ประกอบการไทยในประเทศไทย จริงๆ ก็อยากให้ไปดูตลาดซะก่อน ไม่อยากให้ฟังแต่ข่าวสารที่ออกไปเพียงมุมเดียว ดูแต่ทีวีแล้วก็คิดว่าเขาไม่ชอบเรา มันไม่ใช่ อยากให้คนไทยมีหลักการคิดที่ดี ถ้าเขาไม่ชอบนี่ต้นเหตุอยู่ตรงไหน ผลคืออะไร ไม่ใช่ฟังคนอื่นแล้วไปคิดเอาเอง เราก็จะเป็นเหมือนในปัจจุบันนี้ที่เป็นเหลือง เป็นแดง เพราะฟังแล้วไปเชื่ออย่างเดียว

 

แทนที่จะคิดว่าทำไมคนนี้พูดแบบนี้ ทำไมคนนั้นพูดแบบนั้น อยากจะให้มีการคิดวิเคราะห์แยกผิดแยกถูกให้มากกว่านี้ การที่จะเข้ามาทำธุรกิจในประเทศกัมพูชาไม่ใช่เรื่องน่ากลัว ปัจจุบันก็มีหน่วยงานที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำอย่าง สมาคมผู้ประกอบธุรกิจไทยในกัมพูชา หรือศูนย์ AEC CENTER ที่จะคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือ ก็ต้องบอกว่าให้มีความเชื่อมั่นในสินค้าของตัวเอง ต้องให้มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง อันนี้จะทำให้เราสำเร็จไปมากกว่าครึ่งแล้ว

 

ปัจจุบันสมาคมผู้ประกอบธุรกิจไทยในกัมพูชา มีสมาชิกอยู่ทั้งหมด 65บริษัท นักลงทุนสามารถดูข้อมูลของสมาคมได้ที่ www.tbcccambodia.org และยังมีข้อมูลการค้าทั้งหมดของกลุ่มประเทศ CLMV อีกด้วยบทความอื่นๆ

เอ.พี.ฟาร์ม่า

แบงค์กรุงเทพ เตรียมเปิดสาขาใหม่ ในพม่าแล้ว พร้อมให้บริการแบบครบวงจร

บสย. บุกเมืองชล!! จัดสัมมนาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME พร้อมร่วมเสวนาเรื่องสินเชื่อ

Smart SME EXPO 2015 พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป รวมสุดยอดโอกาส SME

กระแสการปั่นจักรยาน สร้างผลดีต่อตลาดสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้านักปั่นในอิตาลี

คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว (Quit Your Job, Follow Your Dream)

กสิกรไทย จับมือ หอการค้าโอซาก้า พร้อมหนุนธุรกิจ SME ไทย-ญี่ปุ่น

The Smart Chef Challenge 2015 ค้นหาสุดยอดเชฟอาหารไทย 4 ภาค เวทีสำหรับคนชอบแสดงฝีมือปลายจวัก

หอการค้าไทย บุกเมืองจันทบูร จัดสัมมนา SMEs...วิธีทำเงิน ครั้งที่ 15

วิเคราะห์การขนส่ง ลดต้นทุน ขยายผลกำไร