ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้ข้อควรรู้เกี่ยวกับการคุ้มครอง ลิขสิทธิ์...

การคุ้มครองงานสร้างสรรค์ภายใต้กฎหมาย ลิขสิทธิ์นั้นมีหลายแง่หลายมุมที่ผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบ ทำให้ไม่นำใช้ประโยชน์ จากการคุ้มครองเท่าที่ควร ดังนั้น วันนี้ผมจึง รวบรวมข้อควรรู้...

การคุ้มครองงานสร้างสรรค์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์นั้นมีหลายแง่หลายมุมที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่

ยังไม่ทราบ ทำให้ไม่นำใช้ประโยชน์จากการคุ้มครองเท่าที่ควร ดังนั้น วันนี้ผมจึงรวบรวม

ข้อควรรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทางธุรกิจดังนี้

 

1. อายุการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ จะมีระยะเวลาตลอดชีวิตผู้สร้างสรรค์ และยังคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปี ดังนั้น สมมติว่านักแต่งเพลงได้แต่งเพลงขึ้นตอนอายุ 30 เพลงนั้นก็จะได้รับการคุ้มครองไปตลอดชีวิต

นักแต่งเพลง หากนักแต่งเพลงผู้นี้ ถึงแก่กรรมเมื่ออายุ 80ปี เพลงนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปี ดังนั้น เมื่อรวมระยะเวลาทั้งหมด เพลงดังกล่าวก็จะได้รับการคุ้มครองถึง 100 ปี

 

2. การจ้างให้ผู้อื่นทำการสร้างสรรค์งานให้เราเป็นชิ้นๆ ลิขสิทธิ์ในงานนั้นจะเป็นของผู้ว่าจ้าง เพราะถือว่าเป็นการจ้างทำของ เช่น เราไปว่าจ้างให้  นาย ก. แต่งเพลงสำหรับงานโฆษณาของเรา

โดยเฉพาะ เมื่อแต่งเพลงเสร็จแล้วลิขสิทธิ์ในงานนั้นก็ตกเป็นของเรา แต่ถ้าเป็นกรณีที่ลูกจ้าง

ในบริษัทของเราทำการสร้างสรรค์งานตามปกติ เช่น เป็นพนักงานกินเงินเดือนของเรา แล้วแต่งเพลง

ตามที่เรากำหนดเดือนละ 4 - 5 เพลง หรือเขียนบทความให้บริษัทเดือละ 4 - 5 บทความ เพลงเหล่านี้ (งานดนตรีกรรม) หรือบทความเหล่านี้ (งานวรรณกรรม) กฎหมายให้ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของพนักงาน

หรือลูกจ้างคนนั้น ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศอื่นๆ ทั่วไป ดังนั้น ถ้านายจ้าง

ต้องการให้ลิขสิทธิ์เป็นของตนเองก็จะต้องทำความตกลงเป็นหนังสือไว้ให้ชัดเจนตั้งแต่ตอนเริ่มจ้าง

เข้าทำงาน

 

3. ในการมีการออกผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นแพ็คเกจจิ้ง หรือตัวสินค้าให้มีรูปร่างหน้าตาที่แปลกใหม่

ไม่เหมือนใคร แล้วนำไปจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งจะได้รับการคุ้มครอง 10 ปี หลังจาก

ที่หมดการคุ้มครองตามกฎหมายออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วแพ็คเกจจิ้งหรือตัวสินค้าดังกล่าว อาจได้รับ

ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ได้ โดยอยู่ในจำพวกศิลปประยุกต์ซึ่งมีอายุการคุ้มครอง 25 ปี นับแต่วันที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งถ้าหักกลบกับระยะเวลาที่ทับซ้อนกับช่วงที่ได้รับการคุ้มครอง

ตามกฎหมายสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ (10 ปี) แล้ว ก็จะเหลือระยะเวลาคุ้มครองต่อไปได้อีก

ประมาณ 15 ปี ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง

 

อันที่จริง เคล็ดลับเกี่ยวกับการคุ้มครองงานสร้างสรรค์ของเราตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ยังมีอยู่อีกมากมาย เช่น การนำงานออกแสดงในต่างประเทศจะนับการคุ้มครองอย่างไร ถ้ามีผู้สร้างสรรค์หลายคน

จะมีผลต่อการคุ้มครองอย่างไร งานภาพถ่ายและงานภาพยนตร์มีระยะเวลาการคุ้มครองต่างจาก

งานลิขสิทธิ์ประเภทอื่นๆ หรือไม่ เป็นต้น สิ่งละอันพันละน้อยเหล่านี้ ผมจะรวบรวมมาถ่ายทอด

ให้แก่ท่านผู้อ่านในฉบับต่อไปครับบทความอื่นๆ

เอ.พี.ฟาร์ม่า

แบงค์กรุงเทพ เตรียมเปิดสาขาใหม่ ในพม่าแล้ว พร้อมให้บริการแบบครบวงจร

บสย. บุกเมืองชล!! จัดสัมมนาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME พร้อมร่วมเสวนาเรื่องสินเชื่อ

Smart SME EXPO 2015 พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป รวมสุดยอดโอกาส SME

กระแสการปั่นจักรยาน สร้างผลดีต่อตลาดสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้านักปั่นในอิตาลี

คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว (Quit Your Job, Follow Your Dream)

กสิกรไทย จับมือ หอการค้าโอซาก้า พร้อมหนุนธุรกิจ SME ไทย-ญี่ปุ่น

The Smart Chef Challenge 2015 ค้นหาสุดยอดเชฟอาหารไทย 4 ภาค เวทีสำหรับคนชอบแสดงฝีมือปลายจวัก

หอการค้าไทย บุกเมืองจันทบูร จัดสัมมนา SMEs...วิธีทำเงิน ครั้งที่ 15

วิเคราะห์การขนส่ง ลดต้นทุน ขยายผลกำไร