ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้ข้อควรรู้ “การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์”...

ขณะนี้ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ เริ่มตื่นตัวและให้ความสำคัญกับ...

ขณะนี้ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่เริ่มตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการปรับปรุงหน้าตาและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้ดูดีสวยงามและดึงดูดลูกค้ามากขึ้น เนื่องจากแบบผลิตภัณฑ์จะเป็นจุดขายหลักให้แก่สินค้า ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงการคุ้มครองรูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อมิให้บุคคลที่สามลอกเลียนแบบ โดยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา แต่การจดทะเบียนแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่ตัวสินค้านั้น มีข้อสำคัญที่ต้องพึงตระหนัก คือ

 

ประการแรก แบบผลิตภัณฑ์ที่ว่านั้นจะต้องใหม่ในลักษณะที่ไม่เคยมีการวางตลาดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ หากผู้ประกอบการเผลอไปวางตลาดหรือเผยแพร่แบบผลิตภัณฑ์ของตนก่อนไปยื่นจดทะเบียนแล้วก็อาจจะเสียสิทธิในการไป

ยื่นขอรับความคุ้มครองได้

 

ประการที่สอง แบบผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้จะต้องไม่เป็นการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆ หากแบบผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้มีการดัดแปลงเพียงเล็กน้อย แต่ในภาพรวมแล้วคนทั่วไปเห็นว่าเป็นการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายอยู่ก่อนแล้ว แบบผลิตภัณฑ์นั้นก็จะนำมาจดทะเบียนไม่ได้

 

ประการที่สาม แบบผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาจดทะเบียนต้องเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปใช้ผลิตในเชิงพาณิชย์ มิใช่แบบผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปผลิตเพียงชิ้นเดียวแล้วนำออกแสดงในลักษณะเป็นงานศิลปะ ซึ่งถ้าเป็นกรณีผลิตชิ้นเดียวนี้ก็จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองโดยอัตโนมัติไม่ต้องนำมาจดทะเบียนแต่อย่างใด

 

แต่การคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะเป็นการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร ซึ่งอยู่ในหมวดที่ว่าด้วยสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ แม้ว่าการคุ้มครองภายใต้สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จะมีระยะเวลาการคุ้มครองที่สั้นกว่าการคุ้มครองลิขสิทธิ์

 

แต่ข้อดีคือเมื่อจดทะเบียนสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์แล้ว จะสามารถนำใบทะเบียนไปเป็นเครื่องแสดงต่อตำรวจและศาลได้ว่า เราเป็นเจ้าของแบบผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง โดยไม่ต้องไปหาหลักฐานอื่นๆ มาพิสูจน์ประกอบ แต่ถ้าหากเป็นการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ไม่มีการจดทะเบียน การจะพิสูจน์ว่าเป็นเจ้าของที่แท้จริงก็จะต้องนำพยานหลักฐานต่างๆ มาพิสูจน์ ซึ่งจะมีความยุ่งยากมากกว่าเยอะ

 

ประการสุดท้าย คือกฎหมายสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ของไทยไม่ได้จำกัดว่าแบบผลิตภัณฑ์นั้น จะต้องมองเห็นได้ด้วยตาขณะใช้งานตามปกติเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าแบบผลิตภัณฑ์ที่มองไม่เห็นขณะใช้งานตามปกติ เช่น ก้านสูบ และไส้กรองอากาศในรถยนต์ หากมีการออกแบบให้สวยงามก็สามารถนำมาจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้

 

แต่ในบางประเทศเช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป จะไม่รับจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในขณะใช้งานตามปกติ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรจะต้องระมัดระวังในข้อแตกต่างตรงนี้เมื่อไปจดทะเบียนคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ

 

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ข้างต้นจะช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดความสนใจที่จะคุ้มครองแบบผลิตภัณฑ์ของตนตามกฎหมาย และดำเนินการขอรับความคุ้มครองอย่างถูกวิธีบทความอื่นๆ

เอ.พี.ฟาร์ม่า

แบงค์กรุงเทพ เตรียมเปิดสาขาใหม่ ในพม่าแล้ว พร้อมให้บริการแบบครบวงจร

บสย. บุกเมืองชล!! จัดสัมมนาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME พร้อมร่วมเสวนาเรื่องสินเชื่อ

Smart SME EXPO 2015 พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป รวมสุดยอดโอกาส SME

กระแสการปั่นจักรยาน สร้างผลดีต่อตลาดสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้านักปั่นในอิตาลี

คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว (Quit Your Job, Follow Your Dream)

กสิกรไทย จับมือ หอการค้าโอซาก้า พร้อมหนุนธุรกิจ SME ไทย-ญี่ปุ่น

The Smart Chef Challenge 2015 ค้นหาสุดยอดเชฟอาหารไทย 4 ภาค เวทีสำหรับคนชอบแสดงฝีมือปลายจวัก

หอการค้าไทย บุกเมืองจันทบูร จัดสัมมนา SMEs...วิธีทำเงิน ครั้งที่ 15

วิเคราะห์การขนส่ง ลดต้นทุน ขยายผลกำไร