ooiweb.com รับทำเว็บไซต์ ติดต่อ 091-526-5156 เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ทำเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด ทำประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่มีคนเข้าเว็บ ooiweb.comช่วยคุณได้บสย. ปรับแผนรุกเร็วรับวิกฤติมองทางออก SMEs กับพิษเศรษฐกิจ

การเข้าแหล่งเงินทุน มักเป็นปัญหาที่สำคัญมากและเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือSMEs จากการเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว รัฐบาลนำโดยกระทรวงการคลังจึงมีมติออก “พระราชบัญญัต

สัมภาษณ์พิเศษฉบับเดือน พฤษภาคม 2557 เปิดวิสัยทัศน์สัมภาษณ์ คุณวัลลภ เตชะไพบูลย์กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ประเทศไทยในขณะนี้ รวมถึงภารกิจและบทบาทเชิงรุกของ บสย.ในโอกาสต่อๆ ไป

 

ผลการดำเนินการมีกำไร

 

ในปี 2556 บสย.มียอดค้ำประกันสินเชื่อใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 3.3 หมื่นล้านบาท แบ่งออกเป็น การค้ำประกันในกลุ่มสินเชื่อใหม่ 21%จากสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจไทย โดยเฉลี่ยวงเงินกู้ประมาณ 3 ล้านบาทต่อราย ส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจภาคบริการ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม ท่องเที่ยว ซึ่งมีอยู่ประมาณ 20% ของพอร์ตสินเชื่อทั้งหมด

 

ปัจจุบันยอดหนี้เสียหรือเอ็นพีจี (Non PerformingLoan Credit Guarantee) ในปี 2556 มีสัดส่วนอยู่ที่ 3.6% ส่วนปีนี้คาดว่าจะเพิ่มเป็น 4.2% จากสภาพเศรษฐกิจชะลอดังกล่าว ส่วนผลประกอบการของ บสย.ที่ปีที่แล้วมีกำไรกว่า 3 ร้อยล้านบาท ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้ง บสย.มา ที่มีผลประกอบการกลับมามีกำไร ส่วนปีนี้คาดผลประกอบการกำไรจะลดเหลือ 1.6 ร้อยล้านบาท จากเป้าเดิมที่คาดว่าจะถึง 4.5 ร้อยล้านบาท ส่วนค่าธรรมเนียมยังคงไว้ที่เดิมตามปกติในอัตรา 1.75% ต่อปี

 

สำหรับเป้าหมายการค้ำประกันสินเชื่อปี 2557 จากสภาพเศรษฐกิจที่ทรุดหนักทำให้มีการลดเป้าการค้ำประกันจาก 1 แสนล้านบาท ลดลงเหลือ 5.7 หมื่นล้านบาท มีจำนวนผู้ประกอบการ SMEs ในพอร์ตประมาณ 32,895 ราย ประกอบด้วย เดือนมกราคม 2557 ปิดตัวเลขเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 มีผู้ประกอบการ SMEs ใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อจำนวนทั้งสิ้น 1,404 ราย วงเงินค้ำประกัน  3,633 ล้านบาท

 

จากเป้าหมายในไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค.) ตั้งเป้าวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 19,750 ล้านบาทจำนวนผู้ประกอบการ SMEs   6,498 ราย ส่วนไตรมาส 2ตั้งเป้าวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ22,620 ล้านบาท จำนวนผู้ประกอบการ SMEs 7,440 ราย สำหรับไตรมาส 3 ตั้งเป้าวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 26,630 ล้านบาท จำนวนผู้ประกอบการSMEs 8,760 ราย และสุดท้าย ไตรมาส 4 ตั้งเป้าวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 31,000 ล้านบาท จำนวนผู้ประกอบการSMEs 10,197 ราย แนวโน้มค้ำประกันสินเชื่อปี 57อาจลดลงจากปีก่อน 20% จากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาทางการเมือง ทำให้แบงก์พาณิชย์เข้มงวดเรื่องการปล่อยสินเชื่อ

 

มองทางออก SMEs กับพิษเศรษฐกิจ

 

จากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ส่อแววติดหล่ม จากข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) พบว่า ในช่วง 2 เดือนแรกของปี SMEs เริ่มมีปัญหาขาดความสามารถในการชำระหนี้เพิ่มขึ้น 30% ส่อเป็นหนี้เสีย จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น เห็นชัดเจนว่า สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของปีนี้ชะลอตัวอย่างชัดเจน จึงเป็นเรื่องยากที่จะเกิดสินเชื่อใหม่ ดังนั้นทาง บสย.จึงจำเป็นต้องปรับเป้าการค้ำประกันสินเชื่อใหม่ในปีนี้มาอยู่ที่ 5.7 หมื่นล้านบาท หรือลดลงถึง40% พร้อมแนะแนวทางผู้ประกอบการควรเร่งลดค่าใช้จ่าย ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ ก่อนปัญหาที่ประสบอยู่จะลุกลามใหญ่โต เพราะไม่อยากเห็นภาพ SMEsล็อคกุญแจกิจการปิดประตูตาย

 

ปรับการบริหารเชิงรุก

 

ขณะนี้ บสย.ได้เร่งติดตามผลกระทบจากเศรษฐกิจทุกภาคส่วน โดยการร่วมประชุมหารือกับธนาคารเพื่อวางแผนร่วมกันในการหาแนวทางใหม่ๆ ร่วมกันเพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs ได้ปรับรูปแบบการทำงาน โดยเน้นเชิงรุกมากขึ้นและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในส่วนของฝ่ายกิจการสาขา ได้มอบหมายให้ผู้บริหารสาขา บสย.ติดตามเป็นพี่เลี้ยงผู้ประกอบการ SMEs และให้คำปรึกษาทางการเงิน หากว่าลูกค้ากำลังประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่อง

 

นอกจากนี้ฝ่ายกิจการสาขายังได้ริเริ่มกิจกรรมใหม่ คือ “โอเรียลเทชั่น” ให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เพิ่งให้ บสย.ค้ำประกันในปีที่ผ่านมา โดยกิจกรรมนี้มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการใหม่ของ บสย.ประกอบด้วยกิจกรรมสร้างเสริมความแข็งแกร่งเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การจัดทำแผนธุรกิจและกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงการอบรมให้ความรู้ผ่านหลักสูตรการเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับความรู้และรู้จักเครือข่ายผู้ประกอบการ และยังได้เตรียมปรับ กลยุทธ์การทำงานให้สอดคล้องตามการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน รวมถึงได้เตรียมพิจารณาปรับเป้าวงเงินค้ำประกัน

 

โครงการเด่นรองรับตลาด AEC

 

บสย. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก จัดทำโครงการความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการสู่ตลาดการค้าและการท่องเที่ยวเขตชายแดนไทย-พม่า” มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี (ปี 2557-2558) ครอบคลุมผู้ประกอบการ SMEs 3 กลุ่ม คือ 1.ผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะจากสถานบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2.ผู้ประกอบการค้าชายแดนไทย-พม่า ที่เป็นเครือข่ายสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ปัจจุบันมีสมาชิก 94 ราย 3.ผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และช่องทางการทำตลาดในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง หลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน “AEC”

 

ขณะที่การค้าบริเวณด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก ในปี 2556 ที่ผ่านมา มีมูลค่าประมาณ 5 หมื่นล้านบาท เมื่อถึงเวลา AEC เปิด มูลค่าการค้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1 แสนล้านบาทต่อปี ธุรกิจดาวรุ่งที่จะมีโอกาสเติบโตมากที่สุดคือ ธุรกิจท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

 

บสย.จะให้การสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดทำแผนธุรกิจ แผนการเงิน การเรียนรู้ด้านการส่งออก การกำหนดราคาสินค้า แบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก คือ 1.การให้คำปรึกษาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ2.สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร 3.สนับสนุนช่วยเหลือเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสถาบันการเงิน

 

สานต่อ “PGS5” และ “PGS Start-up”

 

สำหรับโครงการ “PGS5” เริ่มมาตั้งแต่ปี 2556 กำหนดสิ้นสุดปี 2558 ตั้งวงเงินค้ำประกัน จำนวน 2.4 แสนล้านบาท บสย.ใช้ไปเพียง 7 หมื่นล้านบาท คงเหลือประมาณ 1.6 แสนล้านบาท ผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการใช้บริการกับโครงการนี้ก่อนอื่นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคารต่างๆ ประมาณ 30% โครงการนี้ทำให้สามารถช่วยค้ำประกันให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้อีกมาก เป็นโครงการดีๆ ที่ SMEs สามารถนำไปเป็นหลักประกันให้กับธนาคารอื่นๆ ได้ ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีในช่วงนี้

 

โครงการค้ำประกันเงินกู้เพื่อผู้ประกอบการใหม่ (PGS Start-up) วงเงินค้ำประกัน 10,000 ล้านบาท โครงการสิ้นสุดในปี 2558 ผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่ที่ยื่นขอสินเชื่อโครงการนี้จะได้รับสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อใดๆ กับธนาคาร แต่สามารถให้ บสย.เข้าไปค้ำประกันสินเชื่อได้ 100% จากวงเงินสินเชื่อที่ได้รับ โดยมีวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อราย เป็นโครงการที่สามารถรองรับแผนสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของรัฐบาลภายใต้โครงการ “กองทุนตั้งตัวได้”  ซึ่งมีอยู่ประมาณ 5 พันล้านบาท ได้เป็นอย่างดี

 

ผนึกกำลังกับ “ADB Bank” หนุน SMEs กลุ่มโลจิสติกส์

 

ธนาคารแห่งการพัฒนาเอเชีย (Asian DevelopmentBank: ADB) คือสถาบันการเงินที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509สำหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอสแคป) มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศต่างๆ ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและด้านวิชาการ ถือหุ้นโดยประเทศสมาชิกจำนวน 67 ประเทศ โดย 48 ประเทศตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก นับตั้งแต่ไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกได้รับการจัดสรรเงินกู้เป็นจำนวน 6.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมทั้งสิ้น 92 โครงการ

 

อีกหนึ่งบทบาทของ บสย. กับการร่วมมือกับ “ADB Bank” ด้านแนวทางความช่วยเหลือผู้ประกอบการSMEsโดยเฉพาะกลุ่มโลจิสติกส์ เขตการค้าชายแดน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการค้าเพื่อนบ้านกลุ่ม “CLMV” โดย บสย.จะมีบทบาทในการค้ำประกันสินเชื่อ ช่วยให้ SMEs ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน สามารถนำหนังสือค้ำประกันจาก บสย. ไปกู้สินเชื่อกับธนาคารต่างๆ ได้ เป็นการส่งเสริมธนาคารเอกชนแห่งอื่นๆ สามารถร่วมงานกับ “ADB Bank” ได้ง่ายขึ้น

 

ยังคงเป็นพี่เลี้ยง SMEs สืบไป

 

ปัจจุบันการส่งเสริมธุรกิจต่างๆ มักจะเข้ามาใช้บริการจาก บสย.มากขึ้น โดย บสย.เน้นการค้ำประกันสินเชื่อใหม่ในระบบเป็นหลักบสย.พร้อมเดินหน้าหนุนผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนให้มากยิ่งขึ้น จะยังคงทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงที่สำคัญในกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศ พร้อมให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้บริการของ บสย.คือ ทำให้ลูกค้าได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินมากขึ้น ไม่ต้องกู้เงินนอกระบบ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ รวมทั้งชะลอการปิดกิจการ ลดปัญหาการเลิกจ้างงาน ส่งผลให้เกิดการจ้างงานในอนาคต

 

ปัจจุบัน บสย.มีอยู่ทั้งหมด 9 แห่งทั่วประเทศ และกำลังขยายเพิ่มอีก 2 สาขา ได้แก่ จ.อุบลราชธานี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สนใจสอบถามเรื่องสินเชื่อ ติดต่อโทร.0-2890-9999บทความอื่นๆ

เอ.พี.ฟาร์ม่า

แบงค์กรุงเทพ เตรียมเปิดสาขาใหม่ ในพม่าแล้ว พร้อมให้บริการแบบครบวงจร

บสย. บุกเมืองชล!! จัดสัมมนาช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME พร้อมร่วมเสวนาเรื่องสินเชื่อ

Smart SME EXPO 2015 พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป รวมสุดยอดโอกาส SME

กระแสการปั่นจักรยาน สร้างผลดีต่อตลาดสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้านักปั่นในอิตาลี

คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว (Quit Your Job, Follow Your Dream)

กสิกรไทย จับมือ หอการค้าโอซาก้า พร้อมหนุนธุรกิจ SME ไทย-ญี่ปุ่น

The Smart Chef Challenge 2015 ค้นหาสุดยอดเชฟอาหารไทย 4 ภาค เวทีสำหรับคนชอบแสดงฝีมือปลายจวัก

หอการค้าไทย บุกเมืองจันทบูร จัดสัมมนา SMEs...วิธีทำเงิน ครั้งที่ 15

วิเคราะห์การขนส่ง ลดต้นทุน ขยายผลกำไร